Ανάπτυξη του Πειραιά από τη Ναυτιλία και τη Ναυπηγοεπισκευή: Μέρος Α- Προοπτικές ανάπτυξης και απασχόλησης από τη Ναυτιλία και τη Ναυπηγοεπισκευή & Μέρος Β: Υδρογόνο και Δέσμευση Άνθρακα: H στρατηγική διασύνδεση πλοίων και λιμένων

Την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023 πραγματοποιήθηκε η κοινή εκδήλωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά (ΕΒΕΠ) και του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας (ΕΛΙΝΤ) στο Μέγαρο του ΕΒΕΠ με θέμα «Ανάπτυξη…
Read More

Ασφαλείς αποδράσεις με τα επιβατηγά πλοία

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας (ΕΛ.Ι.Ν.Τ.), συμμετείχε στις εκδηλώσεις «Ημέρες Θάλασσας 2023» του Δήμου Πειραιά, διοργανώνοντας την Κυριακή 28 Μαΐου 2023 εκδήλωση με θέμα: «Ασφαλείς αποδράσεις με τα επιβατηγά πλοία»…
Read More

Υγεία και Ασφάλεια στο χώρο των Ναυπηγείων με έμφαση στις τεχνολογίες Συγκόλλησης/Κοπής

Ομιλητές : κ. Γεώργιος Ασημακόπουλος, Μέλος ΕΛ.Ι.Ν.Τ. (ΕΤΑΙΡΟΣ)
Δρ. Ιωάννης Δ. Κορδάτος, Μέλος Δ.Σ. WIMA, Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Εταιρείας Συγκολλήσεων

Συντονιστής: Καθ. Γρηγόρης Γρηγορόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΛ.Ι.Ν.Τ.

Read More
Μενού