Υγεία και Ασφάλεια στο χώρο των Ναυπηγείων με έμφαση στις τεχνολογίες Συγκόλλησης/Κοπής

Ομιλητές : κ. Γεώργιος Ασημακόπουλος, Μέλος ΕΛ.Ι.Ν.Τ. (ΕΤΑΙΡΟΣ)
Δρ. Ιωάννης Δ. Κορδάτος, Μέλος Δ.Σ. WIMA, Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Εταιρείας Συγκολλήσεων

Συντονιστής: Καθ. Γρηγόρης Γρηγορόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΛ.Ι.Ν.Τ.

Read More
Μενού