Σύνδεση Μελών

Σύνδεση με προνόμια ΕΛ.Ι.Ν.Τ.

Δημιουργία "Ναυτιλιακού Δικτύου Φυσικού Αερίου"

Τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2017 υπογράφηκε στα γραφεία τησ ΕΕΝΜΑ Πρωτόκολλο Συνεργασίας για τη δημιουργία "Ναυτιλιακού Δικτύου Φυσικού Αερίου" μεταξύ των ΕΛ.Ι.Ν.Τ., ΕΕΝΜΑ, ΣΕΕΝ, ΕΚΦΝ, ΔΕΠΑ, BV, DNV-GL, RINA, BUNKERNET, EUROPA VENTURE, ΕΚΤΕΑ, HEMEXPO, ΕΛΙΜΕ & Ο.Λ. ΒΟΛΟΥ.
Στόχος του Δικτύου είναι η ομαλή και ταχεία ένταξη του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στο σύνολο των ναυτιλιακών καυσίμων, στο πλαίσιο της ενίσχυσης αειφόρων και περιβαλλοντικών φιλικών τεχνολογιών πρόωσης για τη θαλάσσια μεταφορά ανθρώπων και αγαθών, μέσω της ανάληψης δράσεων έρευνας, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης τόσο των δημοσίων φορέων όσο και του ευρύτερου κοινού.
Το MARINE LNG NETWORK αποτελεί μία πρωτοβουλία συστηματικής συνεργασίας, ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών σε θέματα ΥΦΑ, φορέων ελληνικής ναυτιλιακής βιομηχανίας και της αγοράς ΥΦΑ κατά τα πρότυπα αντίστοιχων διεθνών και ευρωπαϊκών φορέων για την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της αειφορίας της ναυτιλίας μέσω της χρήσης υγροποιημένου φυσικού αερίου και τη σημαντική μείωση των εκπομπών όπως τα SOx, NOx, CO2, και τα σωματίδια (PM).
Βασικές επιδιώξεις του Δικτύου είναι η παρακολούθηση και εξέλιξη της σχετικής νομοθεσίας σε Διεθνές και εθνικό επίπεδο, η εφαρμογή των συναφών αποφάσεων, η ανάληψη και υποστήριξη δράσεων που στοχεύουν στη βιωσιμότητα, την αποδοτικότητα και την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας ΥΦΑ, ως ναυτιλιακού καυσίμου, καθώς και η συμβολή σε θέαμτα εκπαίδευσης, ασφάλειας και έρευνας.
Η έδρα του Δικτύου θα βρίσκεται τα γραφεία της ΕΕΝΜΑ και ο συντονισμός των ενεργειών και δράσεων του αναλαμβάνει εξαμελής Συντονιστική Επιτροπή. Στις άμεσες προτεραιότητες του Δικτύου είναι η πραγματοποίηση συναντήσεων με Υπουργεία και λοιπούς φορείς που άμεσα και έμμεσα σχετίζονται με το ΥΦΑ ως ναυτιλιακό καύσιμο.
Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

TRAINING WORKSHOP, ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ «ΕΛΙΝΤ» / «MAR.TEC.M.A.» / «Ε.Ε.Δ.Ε.» ΣΤΙΣ 19 & 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ:
«ΗΦΑΙΣΤΟΣ 2013» / ΑΘΗΝΑ & «HE.M.E.EXPO. 2013» / ΣΑΓΚΑΗ

Σε συνέχεια της προηγούμενης – ενημερωτικής εσπερίδας που οργανώθηκε

Περισσότερα...
Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

Το καθιερωμένο βραβείο ΕΛ.Ι.Ν.Τ απονεμήθηκε φέτος κατά τη διάρκεια του Επίσημου Δείπνου στο Ναυτικό Όμιλος Ελλάδος στον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο για τη μεγάλη του προσφορά στο ναυτιλιακό χώρο αλλά και για το σημαντικό κοινωνικό έργο.

Περισσότερα...
Παρασκευή, 02 Μαΐου 2014

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ TOY 9ου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΝΑΥΤΙΚΗΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γίνεται γνωστό ότι την Τρίτη 08/04/2014 με πρωτοβουλία του «Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας» πραγματοποιήθηκε

Περισσότερα...
Δευτέρα, 08 Απριλίου 2013

ΕΣΠΕΡΙΔΑ – “HEPHAESTUS 2013” ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/03/2013

Πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία η πρώτη προγραμματισμένη ενημερωτική εκδήλωση του forum «Ήφαιστος 2013» την Παρασκευή 29/03/2013 στις εγκαταστάσεις της «Environmental Protection Engineering» – E.P.E. S.A. Περισσότερα...