Hephaestus 2011

HEPHAESTUS
HELLENIC  MARINE EQUIPMENT & EXPORTERS FORUM 2011

“Building competitive strategies for New Building Projects”

ATHENS,  MAY 4, 2011
Eugenides Foundation Auditorium

Ημερίδα προβολής των Ελλήνων κατασκευαστών ναυπηγικού εξοπλισμού και τρόποι βελτίωσης της θέσης τους στα Ελληνικά Προγράμματα Νέων Κατασκευών.

Είναι γνωστό ότι σήμερα βρίσκονται σε διάφορες φάσεις υλοποίησης σε διάφορα Ναυπηγεία του κόσμου περισσότερες από 850 παραγγελίες νέων ναυπηγήσεων, για λογαριασμό ελληνόκτητων Ναυτιλιακών Εταιρειών (Ν/Ε).

Είναι ενδεικτικό ότι από τα παραπάνω 850 πλοία, περίπου 230 αφορούν παραγγελίες που υπεγράφησαν μέσα στο 2010 και το γεγονός αυτό σηματοδοτεί τον δυναμισμό της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας. Είναι επίσης γνωστό ότι εμπορικές ναυπηγήσεις δεν γίνονται πλέον στην Ελλάδα και εν πολλοίς το ίδιο ισχύει και για τις εργασίες επισκευών. Παραμένει ωστόσο ζωντανή κάποια ελληνική βιομηχανία ναυτιλιακού εξοπλισμού, που κατασκευάζει προϊόντα, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τον εξοπλισμό των παραπάνω ελληνόκτητων πλοίων. Εντούτοις, το μερίδιο της συμμετοχής αυτής της βιομηχανίας στις νέες ναυπηγήσεις είναι σχεδόν μηδενικό και δεν πρόκειται να αλλάξει σημαντικά τα επόμενα χρόνια και να βελτιωθεί, εάν δεν υπάρξουν συγκεκριμένες κινήσεις, με σκοπό η βιομηχανία αυτή να μην έχει παρόμοια τύχη με τη ναυπηγική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Μάλιστα, εάν η προσπάθεια αυτή, με τη βοήθεια των ελληνόκτητων Ν/Ε, αποβεί επιτυχής, ανοίγει η προοπτική να συμπεριληφθούν οι ‘Ελληνες κατασκευαστές ναυτιλιακού εξοπλισμού στον πίνακα προμηθευτών ναυπηγικών προγραμμάτων ξένων πλοιοκτητών.

Οι Τεχνικοί Διευθυντές των ελληνικών ναυτιλιακών επιχειρήσεων, οι οποίοι υλοποιούν αντίστοιχα προγράμματα Νέων Κατασκευών σε Κίνα – Κορέα – Ιαπωνία – Ευρώπη, εάν γνώριζαν τις δυνατότητες της ελληνικής βιομηχανίας ναυτιλιακού εξοπλισμού, θα μπορούσαν να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να συμπεριλάβουν στον «Πίνακα των Επιλεγμένων Προμηθευτών Εξοπλισμού» ("Makers' Lists" - M/L) τους αντίστοιχους (αλλά βεβαίως αξιόπιστους) Έλληνες κατασκευαστές.

Στα πλαίσια αυτά και προσπαθώντας να αντιδράσουν θετικά στην παρούσα κατάσταση και να κινηθούν βελτιωτικά, τρεις ιδιαίτερα αναγνωρισμένες Επαγγελματικές Ενώσεις του χώρου:

 • το «ΕΛ.Ι.Ν.Τ.» - Eλληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας,
 • η «MAR.TEC.M.A.» - Marine Technical Managers Association (Ένωση Τεχνικών Διευθυντών Ελληνικών Ναυτιλιακών Εταιρειών), και
 • η Ε.Ε.Δ.Ε. - Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων, μέσω του «ΙΔΙΠ-ΠΥ» - Ινστιτούτου Διοίκησης της Παραγωγής Προϊόντων & Υπηρεσιών,

αποφάσισαν τη διεξαγωγή του πρώτου «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» HELLENIC MARINE EQUIPMENT & EXPROTERS FORUM 2011, μιας Ημερίδας που σκοπό είχε την παρουσίαση των Ελλήνων κατασκευαστών ναυτιλιακού εξοπλισμού στην ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα και ειδικότερα στους Τεχνικούς Διευθυντές και Αρχιμηχανικούς των ελληνόκτητων Ν/Ε.

Το  «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» HELLENIC MARINE EQUIPMENT & EXPROTERS FORUM 2011 διεξήχθη στις 4 Μαΐου 2011, στο Αμφιθέατρο του Ευγενίδειου Ιδρύματος. Κατά τη διάρκειά της, κάθε Έλληνας κατασκευαστής είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει στο εξειδικευμένο κοινό της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας την εταιρεία του και τα προϊόντα της, τη συμμετοχή του σε προηγούμενα προγράμματα Νέων Κατασκευών (Ν/Κ) στην Ελλάδα και, ενδεχόμενα, το εξωτερικό, καθώς και τις προοπτικές που διανοίγονται στα επόμενα 2-3 χρόνια.

Στο «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» HELLENIC MARINE EQUIPMENT & EXPROTERS FORUM 2011 παρουσιάστηκαν αξιόλογες Ελληνικές εταιρίες που έχουν τις υψηλές προδιαγραφές ώστε να εξυπηρετούν αξιόπιστα και αποτελεσματικά τα new buildings projects της ελληνόκτητης, αλλά και παγκόσμιας ναυτιλίας, με τα υψηλής τεχνολογίας προϊόντα και υπηρεσίες τους, όπως (αλφαβητικά) οι εξής: ACTECH - ALUMINOX -  C & A KASSIDIARIS - CABLEL HELLENIC CABLES - CMA CONTROL MARINE AUTOMATION - DANAOS - DECON -  D. IORDANIDIS - ELVAL -   E.P.E. ENVIRONMENTAL PROTECTION  ENGINEERING –ERMA FIRST ESK ENGINEERING SOLUTIONS -  FARAD – FITCO - KATRADIS - SELMA  - SIDENOR  - NORSAFE WATERCRAFT.

Οι παρουσιάσεις ομαδοποιήθηκαν σε τέσσερις (4) ενότητες:

 • Βοηθητικά Μηχανήματα Μηχανοστασίου και Σκάφους
 • Εξοπλισμός Χώρων Ενδιαίτησης και Σωστικά Μέσα
 • Υλικά Εξοπλισμού Πλοίων
 • Συστήματα Αυτοματισμού / Ηλεκτρονικά / Λογισμικό

Το «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» HELLENIC MARINE EQUIPMENT & EXPROTERS FORUM 2011 περιλάμβανε επίσης παρουσιάσεις στατιστικών στοιχείων για τα ελληνόκτητα προγράμματα Νέων Κατασκευών, καθώς επίσης και παρουσιάσεις τεχνικών διαπραγμάτευσης με ναυπηγεία για αξιόπιστους καταλόγους κατασκευαστών μηχανημάτων (“Makers’ Lists”). 

Σε ειδική παρουσίαση, μετά το Forum, οι εταιρίες είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε κλειστό Workshop, με κύριο ομιλητή τον Δήμο Ηλιόπουλο, New Building Manager, Evalend Shipping S.A., μέλος EΛ.Ι.Ν.Τ. και MAR.TEC.M.A. Στις συμμετέχουσες κατασκευάστριες εταιρίες δόθηκε πληροφοριακό υλικό, καθώς και DVD με λίστες διεθνών Ναυπηγείων ( όπου εκτελούνται παραγγελίες και ελληνικών συμφερόντων νηοκατασκευών). Στο ίδιο χώρο έγινε  παρουσίαση στις τεχνικές διαπραγμάτευσης με ναυπηγεία ( Κατάλογοι Κατασκευαστών Μηχανημάτων ‘Makers’ Lists’ ).

Σε όλους τους συμμετέχοντες ( 380 και πλέον ) δόθηκε δωρεάν το υλικό του Συνεδρίου σε ηλεκτρονική μορφή, συμπεριλαμβανομένων όλων των εταιρικών παρουσιάσεων του Forum, και, μετά το πέρας της εκδήλωσης, ακολούθησε δεξίωση.

Eκθεσιακή Προβολή

Την ίδια ημέρα, στο χώρο του Lobby του Aμφιθεάτρου του Ιδρύματος Ευγενίδη, πραγματοποιήθηκε η εκθεσιακή παρουσίαση του εταιριών – χορηγών του Forum, με ελεύθερη είσοδο.

Η μεγάλη προσέλευση, τόσο στο επιχειρηματικό Συνέδριο όσο και στην Έκθεση, επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον της ναυτιλιακής κοινότητας για τους Έλληνες Κατασκευαστές ΚΑΙ την εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους.

To «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» HELLENIC MARINE EQUIPMENT & EXPROTERS FORUM 2011 πραγματοποιήθηκε με τις αιγίδες των:

 • Marine Technical Managers Association (MARTECMA)
 • Hellenic Engineers Society of Great Britain
 • Institute of Production Management of the Hellenic Management  Association (Ινστιτούτο Διοίκησης Παραγωγής/ΕΕΔΕ)
 • Hellenic - Chinese Chamber of Commerce and Industries ( Ελληνοκινεζικό Επιμελητήριο). 

Χορηγοί

Τις εργασίες του Επιχειρηματικού Forum Ελλήνων Κατασκευαστών “HEPHAESTUS 2011” στήριξαν με παρουσιάσεις και χορηγίες τους οι  εξής εταιρίες : ACTECH - ALUMINOX -  C & A KASSIDIARIS - CABLEL HELLENIC CABLES - CMA CONTROL MARINE AUTOMATION - DANAOS - DECON -  D. IORDANIDIS - ELVAL -   E.P.E. ENVIRONMENTAL PROTECTION  ENGINEERING –ERMA FIRST ESK ENGINEERING SOLUTIONS -  FARAD – FITCO - KATRADIS - SELMA  - SIDENOR  - NORSAFE WATERCRAFT

Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

TRAINING WORKSHOP, ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ «ΕΛΙΝΤ» / «MAR.TEC.M.A.» / «Ε.Ε.Δ.Ε.» ΣΤΙΣ 19 & 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ:
«ΗΦΑΙΣΤΟΣ 2013» / ΑΘΗΝΑ & «HE.M.E.EXPO. 2013» / ΣΑΓΚΑΗ

Σε συνέχεια της προηγούμενης – ενημερωτικής εσπερίδας που οργανώθηκε

Περισσότερα...
Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

Το καθιερωμένο βραβείο ΕΛ.Ι.Ν.Τ απονεμήθηκε φέτος κατά τη διάρκεια του Επίσημου Δείπνου στο Ναυτικό Όμιλος Ελλάδος στον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο για τη μεγάλη του προσφορά στο ναυτιλιακό χώρο αλλά και για το σημαντικό κοινωνικό έργο.

Περισσότερα...
Παρασκευή, 02 Μαΐου 2014

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ TOY 9ου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΝΑΥΤΙΚΗΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γίνεται γνωστό ότι την Τρίτη 08/04/2014 με πρωτοβουλία του «Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας» πραγματοποιήθηκε

Περισσότερα...
Δευτέρα, 08 Απριλίου 2013

ΕΣΠΕΡΙΔΑ – “HEPHAESTUS 2013” ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/03/2013

Πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία η πρώτη προγραμματισμένη ενημερωτική εκδήλωση του forum «Ήφαιστος 2013» την Παρασκευή 29/03/2013 στις εγκαταστάσεις της «Environmental Protection Engineering» – E.P.E. S.A. Περισσότερα...