Σύνδεση Μελών

Σύνδεση με προνόμια ΕΛ.Ι.Ν.Τ.

Διακυβέρνηση για ποιότητα στη Ναυτική Εκπαίδευση

Παναγιώτης Βασιλάκης - Νικήτας Νικητάκος
Τμήμα Ναυτιλίας, Εμπορίου και Μεταφορών.  Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να αναλύσει τον ρόλο και τις τάσεις στη διακυβέρνηση του συστήματος ναυτικής εκπαίδευσης καθώς και τον τρόπο διανομής ρόλων και ευθυνών. Να θεσπίσει  πρότυπα και στόχους τα οποία  θα μπορούσαν να διατυπωθούν και να κοινοποιηθούν σε εθνικό αλλά και περιφερειακό  επίπεδο . Για να μπορέσει να τεκμηριωθεί κάτι τέτοιο προτείνονται τρόποι για την παρακολούθηση των εκπαιδευτικών επιδόσεων, την αξιολόγηση των Ιδρυμάτων ναυτικής εκπαίδευσης αλλά και των μαθητών, μέσα από εμπειρίες άλλων χωρών που έχουν εφαρμόσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο πρόγραμμα σπουδών. Τέλος, αναδεικνύεται  η σημασία της ύπαρξης έγκυρης και ισχυρής ρύθμισης, για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση σε όλα τα επίπεδα, της ναυτικής εκπαίδευσης  ως μέσο για τη διασφάλιση και τη βελτίωση της ποιότητας

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι ολοένα αυξανόμενες  απαιτήσεις της παγκόσμιας εμπορικής ναυτιλίας έχουν δημιουργήσει την  ανάγκη για εκπαίδευση υψηλών προδιαγραφών, που να πιστοποιεί τόσο την ποιότητα όσο και την επιδεξιότητα των εκπαιδευομένων.  Τί είναι όμως ποιότητα στην Ναυτική εκπαίδευση, πώς αυτή καθορίζεται και από ποιόν;  Σίγουρα όταν τίθενται τέτοιου είδους ερωτήματα  άμεσα γίνεται ο συνειρμός μεταξύ κράτους - συστήματος εκπαίδευσης – διαχείρισης της εκπαίδευσης. Εδώ ακριβώς εμφανίζεται  ο όρος διακυβέρνηση της εκπαίδευσης και ποιο εξειδικευμένα διακυβέρνηση της Ναυτικής Εκπαίδευσης.

Ο ορισμός του όρου  διακυβέρνηση αναφέρεται στην «επίσημη και άτυπη άσκηση εξουσίας βάσει νόμων, πολιτικών και κανόνων που αρθρώνουν τα δικαιώματα και τις ευθύνες των διαφόρων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που αφορούν την αλληλεπίδρασή »

Με άλλα λόγια, η διακυβέρνηση περιλαμβάνει «το πλαίσιο στο οποίο ένα ίδρυμα επιδιώκει τους στόχους του, τους στόχους των πολιτικών  που εκφράζουν τις ανάγκες της κοινωνίας κατά τρόπο συνεκτικό και συντονισμένο σύμφωνα με τους νόμους και το σύνταγμα του κράτους.

Η ιδιαιτερότητα στην ναυτική εκπαίδευση έρχεται μέσα από τον ίδιο τον I.M.O. (International Maritime Organization) ο οπoίος δια μέσου της διεθνούς συνθήκης για την εκπαίδευση, την πιστοποίηση και την τήρηση φυλακών,  STCW  (Standards of Training Certification and Watch keeping) έχει θεσπίσει τις ελάχιστες εκείνες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα ιδρύματα που ασχολούνται με ναυτική εκπαίδευση, προκειμένου να είναι πλήρως συμμορφωμένα με τα διεθνή πρότυπα.

Στην πραγματικότητα λοιπόν η διακυβέρνηση της ναυτικής εκπαίδευσης θα πρέπει να περνάει μέσα από τα διεθνή πρότυπα εκπαίδευσης STCW και κατόπιν να προσαρμόζεται στις εκάστοτε απαιτήσεις του κράτους, και πιο ειδικά στις απαιτήσεις της κοινωνίας για εκπαίδευση αλλά και τις ανάγκες της υπάρχουσας αγοράς εργασίας.  

Το πληρες άρθρο είναι διαθέσιμο μόνο για τα μέλη ΕΛ.Ι.Ν.Τ.
Αν είστε μέλος παρακαλούμε συνδεθείτε με τον κωδικό σας.
Για να γίνετε μέλος ΕΛ.Ι.Ν.Τ. ακολουθήστε τις οδηγίες στις Εγγραφές Μελών
Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

TRAINING WORKSHOP, ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ «ΕΛΙΝΤ» / «MAR.TEC.M.A.» / «Ε.Ε.Δ.Ε.» ΣΤΙΣ 19 & 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ:
«ΗΦΑΙΣΤΟΣ 2013» / ΑΘΗΝΑ & «HE.M.E.EXPO. 2013» / ΣΑΓΚΑΗ

Σε συνέχεια της προηγούμενης – ενημερωτικής εσπερίδας που οργανώθηκε

Περισσότερα...
Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

Το καθιερωμένο βραβείο ΕΛ.Ι.Ν.Τ απονεμήθηκε φέτος κατά τη διάρκεια του Επίσημου Δείπνου στο Ναυτικό Όμιλος Ελλάδος στον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο για τη μεγάλη του προσφορά στο ναυτιλιακό χώρο αλλά και για το σημαντικό κοινωνικό έργο.

Περισσότερα...
Παρασκευή, 02 Μαΐου 2014

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ TOY 9ου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΝΑΥΤΙΚΗΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γίνεται γνωστό ότι την Τρίτη 08/04/2014 με πρωτοβουλία του «Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας» πραγματοποιήθηκε

Περισσότερα...
Δευτέρα, 08 Απριλίου 2013

ΕΣΠΕΡΙΔΑ – “HEPHAESTUS 2013” ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/03/2013

Πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία η πρώτη προγραμματισμένη ενημερωτική εκδήλωση του forum «Ήφαιστος 2013» την Παρασκευή 29/03/2013 στις εγκαταστάσεις της «Environmental Protection Engineering» – E.P.E. S.A. Περισσότερα...