Σύνδεση Μελών

Σύνδεση με προνόμια ΕΛ.Ι.Ν.Τ.

Πρόγραμμα Ετήσιας Συνάντησης Ναυτικής Τεχνολογίας 2010

Πρόγραμμα 2010

Πρόγραμμα 2010

Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2010
9:00-9:30 Προσέλευση – Εγγραφές
9:30-10:10 Έναρξη - Χαιρετισμοί Επισήμων
10:10-10:45 Θεματική Ομιλία 1:
ANAΠΤΥΞΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
Ομιλητής:  Γ. Ανωμερίτης
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς
Συντονιστής:  Ι. Κοκαράκης, Bureau Veritas, Πρόεδρος ΕΛΙΝΤ
10:45-11:15 Διάλειμμα – Καφές
11:15-12:45 Συνεδρία 1: ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Προεδρεύουσα:  Κριστιάνα Πρεκεζέ, Executive Coordinator HELMEPA

Marine Passive Safety Equipments – Fast Oil Recovery System
R. Hallopeau – JLMD, France

Ballast Water Treatment Systems
Ch. Anastasakis – Hellenic Lloyd’s

Η Επίδραση της «Πράσινης Ανάπτυξης, Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος» στη Σχεδίαση και Λειτουργία των Εμπορικών Πλοίων
Κ. Γαλάνης – Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

12:45-13:20 Θεματική Ομιλία 2
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ομιλητής:  Β. Σταματόπουλος
Det Norske Veritas
Συντονίστρια:  Ισιδώρα Βασιλείου, Mediterranean Bunker Services
13:20–14:45 Διάλειμμα – Γεύμα
14:45–16:15 Συνεδρία 2: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ALFA LAVAL, MACGREGOR, NK, MARITA HELLAS
Προεδρεύων: Σ. Δανιόλος, Minerva Marine, Αντιπρόεδρος MARTECMA

The Market Leading Ballast Water Treatment System
Δ. Πούλος, ALFA LAVAL, Hellas

Environment Friendly and Energy Saving Cargo Deck Cranes
P. Soderstedt, CARGOTEC/MACGRECOR

NK 0з BALLAST SYSTEM
Μ. Βεκρής, NK Co./OCEANKING S.A.

The Evolution of Marine Evacuation Systems
Π. Μαλλίρης, MARITA HELLAS
16:15–16:50 Θεματική Ομιλία 3   
ΑΣΥΜΜΕΤΡΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ
Ομιλητής:  Α. Λαγκαδιανός
Ince & Co. International Law Firm, Piraeus Branch, Partner
Συντονιστής:  Χ. Σαρηγιαννίδης, CS & Associates, Πρώην Πρόεδρος ΕΛΙΝΤ

16:50–18:20 Συνεδρία 3: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ
Προεδρεύων:  Α. Παπαπέτρος, Rolls-Royce Marine Hellas, Αντιπρόεδρος ΕΛΙΝΤ

Διερεύνηση Εφαρμογής Ρομποτικών Οχημάτων για Προστασία Κρίσιμων Λιμενικών Εγκαταστάσεων
S. Blackmore1, Σ. Φουντάς1, Π. Σταυρακάκης2, Ε. Παπαγεωργίου3, Κ. Αποστολίδη1  –  1 Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας, ΚΕΤΕΑΘ, Βόλος, 2 Τομέας 1, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π., 3 Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, ΤΕΙ Λαμίας

Συνδυασμός Χημικής Ανάλυσης Πεδίου με Ανάλυση Ακουστικών και Οπτικών Σημάτων για την Ανάπτυξη Αξιόπιστων, μη Επιτηρούμενων Συστημάτων Έγκαιρου Εντοπισμού Πυρκαγιών με Πιθανές Εφαρμογές σε Πλοία
Μ. Σταθερόπουλος, Κ. Μικέδη, Γ. Πάλλης, Π. Σταυρακάκης, Α. Αγαπίου, Σ. Κάρμα, Α. Παππά – Τομέας 1, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π.

Structural Monitoring of Ships’ Hulls Using Optical Sensors
M.S. Samuelides1, N.G. Tsouvalis1, D. Dimou1, A.M. Ferrari2, A. Grasso3  –  1 Νational Technical University of Athens, Greece, 2 D’Appolonia S.p.A., Italy, 3 Registro Italiano Navale, Italy

Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2010
9:00–9:35 Θεματική Ομιλία 4   
ΝΑΥΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ - ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ
Ομιλητής:  Δ. Καπαϊτζής
Maritime Arbitrator
Συντονιστής:  E. Πασσάς, Euromarine

9:35–11:05 Συνεδρία 4: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Προεδρεύων:  Α. Παπανικολάου, Καθηγητής ΕΜΠ, Πρώην Πρόεδρος ΕΛΙΝΤ

Ανάπτυξη Πλαισίου Μοντελοποίησης για το Σχεδιασμό, Λειτουργία και  Έλεγχο Ναυτικών Ενεργειακών Συστημάτων
Γ.Γ. Δημόπουλος, Ν.Μ.Π. Κακαλής – Det Norske Veritas Research & Innovation, Piraeus, Greece

SMART: Μια Πλατφόρμα για την Πραγματικού Χρόνου Αξιολόγηση της Ελικτικότητας Ναυτικών Μονάδων
Η.Ν. Μαλαμάς1, Ν. Πετράκης2  –  1 Ναύσταθμος Κρήτης ( Σούδα) και Τμήμα Ηλεκτρονικών ΑΤΕΙ Κρήτης,      2 Τμήμα Ηλεκτρονικών ΑΤΕΙ Κρήτης ( Παρ. Χανίων)

Vessel Experience Factor: Construction of VLR Sets by Computer Simulation and Comparison of their Statistical Behaviour with Actual Data
M. Sterghiou – Inspectorate Hellas AE


11:05–11:30 Διάλειμμα – Καφές
11:30-12:05 Θεματική Ομιλία 5   
ΝΑΥΠΗΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Ομιλητής:  Πλοίαρχος (Μ) Κ. Τζιώτης, Π.Ν.
Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ),  Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Συντονιστής:  Π. Γιαννούλης, Oceanking, Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

12:05–13:05 Συνεδρία 5: NAYTIKA ATYXHMATA
Προεδρεύων:  Ν. Τσούβαλης, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ, Μέλος ΔΣ ΕΛΙΝΤ

Τεχνικές Ανάλυσης, Διερεύνησης και Ανακατασκευής Ναυτικών Ατυχημάτων
Ι. Κοκαράκης1, R. Taylor2  –  1 Γαλλικός Νηογνώμονας, 2 DRENG, Michigan, USA

Μελέτη Ατυχημάτων Πυρκαγιάς/Έκρηξης στον Παγκόσμιο Στόλο: Ανάλυση, Αποτελέσματα και Στοιχεία Ρίσκου
Κ. Οικονόμου, Ν.Π. Βεντίκος – Εργαστήριο Θαλάσσιων Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Ε.Μ.Π.

13:05–14:30 Διάλειμμα – Γεύμα
14:30-15:05 Θεματική Ομιλία 6    
ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Ομιλητής:  Α. Κορρές
Maritime Economist, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
Συντονιστής:  Μ. Μαντζαφός, Hellenic Lloyd’s, Μέλος ΔΣ ΕΛΙΝΤ
15:05-16:35 Συνεδρία 6: ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Προεδρεύων:  Θ. Σταματέλος, Hellenic Lloyd’s

Προσομοιωτής Μηχανοστασίου V.L.C.C. Από UNIX σε WINDOWS
Δ. Γουργούλης, Ξ. Βουβαλίδης, Γ. Γκοτζαμάνης, Χ. Σχοινάς – Σχολή Μηχανικών, Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας

Εφαρμογή Μεθόδων και Εργαλείων των Νευροεπιστημών στην Ναυτική Εκπαίδευση
Δ. Παπαχρήστος, Ν. Νικητάκος – Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Παν/μιο Αιγαίου

A Framework for Measuring Simulators Acceptance Among Students in Maritime Academies
Π. Βασιλάκης1, Ν. Νικητάκος2, Αλ. Γλύκας2  –  1 Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Χίου, 2 Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Παν/μιο Αιγαίου
17:45–18:00 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Ι. Κοκαράκης, Bureau Veritas, Πρόεδρος ΕΛΙΝΤ
ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

TRAINING WORKSHOP, ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ «ΕΛΙΝΤ» / «MAR.TEC.M.A.» / «Ε.Ε.Δ.Ε.» ΣΤΙΣ 19 & 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ:
«ΗΦΑΙΣΤΟΣ 2013» / ΑΘΗΝΑ & «HE.M.E.EXPO. 2013» / ΣΑΓΚΑΗ

Σε συνέχεια της προηγούμενης – ενημερωτικής εσπερίδας που οργανώθηκε

Περισσότερα...
Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

Το καθιερωμένο βραβείο ΕΛ.Ι.Ν.Τ απονεμήθηκε φέτος κατά τη διάρκεια του Επίσημου Δείπνου στο Ναυτικό Όμιλος Ελλάδος στον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο για τη μεγάλη του προσφορά στο ναυτιλιακό χώρο αλλά και για το σημαντικό κοινωνικό έργο.

Περισσότερα...
Παρασκευή, 02 Μαΐου 2014

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ TOY 9ου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΝΑΥΤΙΚΗΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γίνεται γνωστό ότι την Τρίτη 08/04/2014 με πρωτοβουλία του «Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας» πραγματοποιήθηκε

Περισσότερα...
Δευτέρα, 08 Απριλίου 2013

ΕΣΠΕΡΙΔΑ – “HEPHAESTUS 2013” ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/03/2013

Πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία η πρώτη προγραμματισμένη ενημερωτική εκδήλωση του forum «Ήφαιστος 2013» την Παρασκευή 29/03/2013 στις εγκαταστάσεις της «Environmental Protection Engineering» – E.P.E. S.A. Περισσότερα...