Σύνδεση Μελών

Σύνδεση με προνόμια ΕΛ.Ι.Ν.Τ.

Συνέδριο 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ετήσια Συνάντηση Ναυτικής Τεχνολογίας 2008
Τεχνολογικό Συνέδριο – Εκθεσιακή Παρουσίαση

Ο.Λ.Π. Μέγαρο Διοίκησης, 27 & 28 Νοεμβρίου 2008

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας (ΕΛ.Ι.Ν.Τ.), διοργάνωσε το Ετήσιο Συνέδριό του  («Ετήσια Συνάντηση ΕΛ.Ι.Ν.Τ. 2008») σε συνδυασμό, για πρώτη φορά, με εκθεσιακή παρουσίαση, στις 27 & 28 Νοεμβρίου 2008, στην αίθουσα εκδηλώσεων Μεγάρου Διοίκησης του Ο.Λ.Π..

Η 2η Ετήσια Συνάντηση ΕΛ.Ι.Ν.Τ. περιλάμβανε α) Τεχνολογικό Συνέδριο β) Εκθεσιακή παρουσίαση και γ) Τα πρακτικά των μελετών σε μία ειδική επιστημονική έκδοση, την ετήσια ΒΙΒΛΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛ.Ι.Ν.Τ. 2008).

Οι εκδηλώσεις του ΕΛ.Ι.Ν.Τ. με τίτλο «Ετήσια Συνάντηση Ναυτικής Τεχνολογίας 2008» πραγματοποιήθηκαν στο Μέγαρο Διοίκησης και πλαισιώθηκαν από επιλεκτική παρουσίαση κατασκευαστών και αντιπροσώπων της ναυτιλιακής αγοράς στο Lobby του Μεγάρου Διοίκησης ΟΛΠ.

Μέσα από τις πρωτοβουλίες αυτές, στόχος του ΕΛ.Ι.Ν.Τ. είναι να λειτουργήσει για άλλη μια φορά, ως αξιόπιστη γέφυρα επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα στον ακαδημαϊκό κόσμο, τα στελέχη ναυτιλιακών επιχειρήσεων, τα στελέχη της ναυπηγικής βιομηχανίας, της επαγγελματικές ενώσεις και τους κρατικούς φορείς.

α ) Τεχνολογικό Συνέδριο

Η Ετήσια Συνάντηση 2008  έτυχε μεγάλης απήχησης και ενδιαφέροντος από τον επαγγελματικό, επιστημονικό και επιχειρηματικό κόσμο της χώρας μας, σε όλους της κλάδους της Ναυτιλίας, της Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας και των σχετικών Υπηρεσιών.

Στη διάρκεια του διημέρου παρουσιάστηκαν τα επιτεύγματα Ελλήνων επιστημόνων και τεχνολόγων του χώρου της ναυτικής τεχνολογίας κατά το έτος 2008, μέσα από 16 πρωτότυπες και επιλεγμένες μετά από κρίση εργασίες ( επιστημονική, οργανωτική και συμβουλευτική επιτροπή ΕΛ.Ι.Ν.Τ 2008 ).

Θεματολογία

Οι επιστημονικές ανακοινώσεις πραγματοποιήθηκαν από έγκυρους επιστήμονες και πεπειραμένους επαγγελματίες, διευθυντικά στελέχη και ειδικούς συμβούλους της ναυτιλιακής αγοράς ΚΑΙ αφορούσαν στα παρακάτω ζητήματα αμέσου ενδιαφέροντος για την Ελληνική ναυτιλία:

 • Τεχνολογία και υπηρεσίες ναυπηγικών κατασκευών
 • Εξελίξεις ναυπηγικής τεχνολογίας
 • Διεθνείς Οργανισμοί – Νηογνώμονες
 • Ασφάλεια και Περιβάλλον
 • Πραγματογνωμοσύνες & Ναυτικά Ατυχήματα
 • Συστήματα Αποφάσεων εν πλω
 • Ναυτικοί κινητήρες και μηχανήματα
 • Ναυτικά καύσιμα - λιπαντικά
 • Προβλήματα Ελληνικής Ακτοπλοϊας
 • Management Ναυτιλιακών  &  Ναυπηγοεπισκευαστικών Eπιχ/σεων
 • Μέθοδοι συντήρησης και επισκευών στόλου
 • Ναυτική Εκπαίδευση

Κατά τη δεύτερη μέρα του Συνεδρίου διοργανώθηκε Στρογγυλό Τραπέζι το οποίο εστίασε το ενδιαφέρον των συνέδρων στην επίτευξη συνέργειας ανάμεσα στις ελληνικές επιχειρήσεις που εξυπηρετούν το ναυτιλιακό τομέα.

β) Εκθεσιακή Παρουσίαση

Παράλληλα, επιχειρήσεις του χώρου παρουσίασαν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν προς τη ναυτιλιακή κοινότητα.   

Η εκθεσιακή παρουσίαση αφορούσε σε ενημέρωση για τις δραστηριότητες εταιριών - χορηγών όπως οι A.HILIOS, OCEANKING, MARITA HELLAS, WARTSILA και TECHNAVA.

γ) Βίβλος Ναυτικής Τεχνολογίας 2008

Μετά την επιτυχή έκδοση της «Βίβλου Ναυτικής Τεχνολογίας ΕΛΙΝΤ 2007», το ΕΛ.Ι.Ν.Τ. στήριξε για δεύτερη χρονιά, τη διάδοση του ελληνικού επιστημονικού έργου που αφορά στη Ναυτική Τεχνολογία, με την έκδοση των 16 Πρακτικών – μελετών του Συνεδρίου 2008.

Την έκδοση στήριξαν επίσης, με εταιρικές και εμπορικές ανακοινώσεις/καταχωρίσεις τους, επιλεγμένες εταιρίες και οργανισμοί της ναυτιλιακής κοινότητας, αντιπρόσωποι, κατασκευαστές ναυτιλιακού εξοπλισμού και νηογνωμόνες όπως οι Rolls-Royce Marine Hellas, BV, A.HILIOS Ltd., DNV, PHAEDRA Ltd. ( Yachts Department & Hydraulic Ship Repairs ), RINA, RACOR Hellas, LR, MARITA Hellas S.A., OCEANKING, GL, MEGATECHNICA Shipyards, TSAVLIRIS SALVAGE, SPECTRO, ABS, TECHNAVA και WARTSILA.

Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης 2008

Το Στρογγυλό Τραπέζι διεξήχθη το απόγευμα της 28ης Νοεμβρίου (14.30- 17.30), με θέμα “GREEK MARITIME CLUSTER”, το Φάσμα Ναυτιλιακών Υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Στο «πάνελ», εκτός του Βασικού Εισηγητή, συμμετείχαν 6 προσωπικότητες από διαφορετικούς επιχειρησιακούς ή τεχνικούς κλάδους υπηρεσιών της ναυτιλίας καθώς και 2 εκπρόσωποι των τελικών χρηστών (πλοιοκτησία). Μετά την εισαγωγή στο θέμα από τον Βασικό Εισηγητή, έγινα ολιγόλεπτες παρεμβάσεις των Κλαδικών Εισηγητών και στη συνέχεια σύντομος σχολιασμός από τους εκπροσώπους των τελικών χρηστών. Ακολούθησε συζήτηση με το ακροατήριο το οποίο αποτελούνταν, εκτός από τους συνέδρους και από εκπροσώπους ναυτιλιακών, κατασκευαστές, πλοιοκτήτες και ενδιαφερομένους από τον ευρύτερο χώρο της ναυτιλίας.

Πάνελ Στρογγυλής Τραπέζης 2008

Το θέμα του «φάσματος ναυτιλιακών υπηρεσιών» έχει τεράστια σημασία για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία της ναυτιλίας και αποτελεί αντικείμενο μελέτης και χάραξης πολιτικής σε όλες τις ναυτιλιακά ανεπτυγμένες χώρες καθώς και σε υπερεθνικό επίπεδο (Ευρωπαϊκή Ένωση).

Προεδρεύων: Παναγιώτης Γιαννούλης, Διπλ. Ναυπηγός & Μηχανολόγος Μηχανικός, Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Βασικός Εισηγητής: Γεώργιος Γράτσος, Διπλ. Ναυπηγός Μηχανικός, Πρόεδρος Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Κλαδικοί Εισηγητές:

 • Νηογνώμονες: Απόστολος Πουλοβασίλης, Διπλ. Ναυπηγός Μηχανικός, Διευθύνων Σύμβουλος Lloyd’s Register of Shipping
 • Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες: Γεώργιος Ξηραδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος X.R.T.C. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στη Ναυτιλία
 • Μεσιτικές Υπηρεσίες: Ιωάννης Παχούλης, Διευθύνων Σύμβουλος MEGACHART INC, Πρόεδρος Ενώσεως Μεσιτών Ναυτιλίας
 • Ναυτιλιακές Νομικές Υπηρεσίες: Παύλος Αβραμέας, Δικηγορικό Γραφείο Παύλος Αβραμέας & Συνεργάτες, Πρόεδρος Ελληνικής Ένωσης Ναυτιλιακών Δικηγόρων, Γ.Γραμματέας Ένωσης για τη Ναυτική Διαιτησία
 • Ασφαλιστικές Υπηρεσίες: Χριστόδουλος Προκοπίου, Marine Underwriter  AIGAION INSURANCE CO. SA, B.S.C., M.B.A.
 • Τεχνικές Υπηρεσίες: Ηλίας Γαλανόπουλος, Διπλ. Ναυπηγός & Μηχανολόγος Μηχανικός, Managing Director REGAL MARE INC
Σχολιαστές:
 • Τζωρτζής Γαβριήλ, GOLDEN UNION SHIPS AGENTS LTD
 • Νικόλαος Βαρβατές, NAFTOTRADE SHIPPING & TRADING, Πρόεδρος Ενώσεως Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων Μικρών Αποστάσεων

Συντονιστής συζήτησης: Άλκης Κορρές, Πρόεδρος της Ένωσης Ναυτιλιακών Οικονομολόγων Ελλάδος.

Ετήσιο Δείπνο και Βραβείο ΕΛ.Ι.Ν.Τ. 2008

Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν το βράδυ της 28ης Νοεμβρίου με δείπνο που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο METROPOLITAN. 

Στον ίδιο χώρο, απονεμήθηκε για πρώτη φορά το Ετήσιο Βραβείο ΕΛ.Ι.Ν.Τ. 2008, που απονέμεται σε φυσικό πρόσωπο που έχει συμβάλει με ιδιαίτερα ξεχωριστό τρόπο στην ανάπτυξη της ναυτικής τεχνολογίας στην Ελλάδα.

Το Ετήσιο Βραβείο ΕΛΙΝΤ 2008, απονεμήθηκε στον κ. Κωνσταντίνο Φιλίππου, διπλωματούχο Ναυπηγό Μηχανολόγο Μηχανικό, για τη συνολική συνεισφορά του στον τομέα της ναυτικής τεχνολογίας στην Ελλάδα.

Σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται και η ιδιαίτερη συμβολή του Kων/νου Φιλίππου, στην ίδρυση του ΕΛ.Ι.Ν.Τ., το έτος 1972.

Xoρηγοί

Συμμετέχοντες και Εκθέτες στην Ετήσια Συνάντηση 2008, ήταν οι A.HILIOS – HPS : Hilios Protection Structure, OCEANKING, MARITA HELLAS, WARTSILA και TECHNAVA.

Κύριοι Χορηγοί Επικοινωνίας ήταν η εφημερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – Xoρηγοί Επικοινωνίας κυρίως τα ναυτιλιακά περιοδικά ELVAVI, ΝΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, κ.ά.

Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

TRAINING WORKSHOP, ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ «ΕΛΙΝΤ» / «MAR.TEC.M.A.» / «Ε.Ε.Δ.Ε.» ΣΤΙΣ 19 & 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ:
«ΗΦΑΙΣΤΟΣ 2013» / ΑΘΗΝΑ & «HE.M.E.EXPO. 2013» / ΣΑΓΚΑΗ

Σε συνέχεια της προηγούμενης – ενημερωτικής εσπερίδας που οργανώθηκε

Περισσότερα...
Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

Το καθιερωμένο βραβείο ΕΛ.Ι.Ν.Τ απονεμήθηκε φέτος κατά τη διάρκεια του Επίσημου Δείπνου στο Ναυτικό Όμιλος Ελλάδος στον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο για τη μεγάλη του προσφορά στο ναυτιλιακό χώρο αλλά και για το σημαντικό κοινωνικό έργο.

Περισσότερα...
Παρασκευή, 02 Μαΐου 2014

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ TOY 9ου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΝΑΥΤΙΚΗΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γίνεται γνωστό ότι την Τρίτη 08/04/2014 με πρωτοβουλία του «Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας» πραγματοποιήθηκε

Περισσότερα...
Δευτέρα, 08 Απριλίου 2013

ΕΣΠΕΡΙΔΑ – “HEPHAESTUS 2013” ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/03/2013

Πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία η πρώτη προγραμματισμένη ενημερωτική εκδήλωση του forum «Ήφαιστος 2013» την Παρασκευή 29/03/2013 στις εγκαταστάσεις της «Environmental Protection Engineering» – E.P.E. S.A. Περισσότερα...