Σύνδεση Μελών

Σύνδεση με προνόμια ΕΛ.Ι.Ν.Τ.

Η Διεθνής Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας τίθεται σε εφαρμογή

Με ανακοίνωσή του στις 20 Αυγούστου, ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας  ( ILO )  επικύρωσε τη Διεθνή Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας ( MLC 2006 ) από το 30ο συμβαλλόμενο κράτος – οι Φιλιππίνες ήταν η 30η χώρα που επικύρωσε τη   Διεθνή Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας και έτσι η απαίτηση για να τεθεί σε ισχύ εκπληρώθηκε.  

Έχοντας ήδη επικυρωθεί από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές χώρες, η απαίτηση για να τεθεί σε ισχύ έχει εκπληρωθεί. Οι πλοιοκτήτες έχουν προθεσμία 12 μήνες για να εφαρμόσουν τα προβλεπόμενα μέτρα για την επερχόμενη συμμόρφωση και να προβούν στη διαδικασία πιστοποίησης όλων των πλοίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης.

Η Σύμβαση (MLC 2006) θα τεθεί σε εφαρμογή σε ένα χρόνο, και για όλα τα πλοία, που έχουν πλέον την υποχρέωση να την εφαρμόσουν. Κατ’ εκτίμηση 40,000 πλοία περίπου οφείλουν να έχουν πιστοποιηθεί μέχρι τις 20/8/2013.  

Πλοιοκτήτες, διαχειριστικές εταιρείες, ναυπηγεία και ναυτεργατικά σωματεία θα πρέπει να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες ώστε να έχουν συμμορφωθεί τα πλοία την 20η Αυγούστου 2013.

Οι απαιτήσεις της Σύμβασης είναι  πολύ λεπτομερείς και καλύπτουν μεγάλο εύρος  αντικειμένων. Οι πλοιοκτήτες και διαχειριστές πλοίων, θα πρέπει να αναπτύξουν και εφαρμόσουν μέτρα τα οποία διασφαλίζουν  την επερχόμενη  συμμόρφωση με τις απαιτήσεις  και ότι τα πλοία θα επιθεωρηθούν και πιστοποιηθούν μέσα στις προθεσμίες διαφορετικά θα αναλάβουν το ρίσκο καθυστερήσεων και κρατήσεων στα λιμάνια.  

Οι απαιτήσεις της Σύμβασης αφορούν τόσο νεότευκτα όσο και υπάρχοντα πλοία, ενώ  βασική διάταξη αφορά κατασκευαστικές απαιτήσεις στην ενδιαίτηση πληρώματος. Με τη Σύμβαση υιοθετούνται πρότυπα που διέπουν συνολικά τη ναυτική εργασία και αφορούν στις ελάχιστες απαιτήσεις που ρυθμίζουν θέματα:

  • συνθηκών και όρων απασχόλησης, με ειδική μέριμνα για τους νέους,
  • ενδιαίτησης και τροφοδοσίας,
  • ευημερίας και κοινωνικής ασφάλειας,
  • ιατρικής περίθαλψης και προστασίας της υγείας των ναυτικών.

Οι Αναγνωρισμένοι Οργανισμοί έχουν αναπτύξει μεθοδολογία και αποκτήσει εξειδίκευση για τον χειρισμό της συμμόρφωσης των πλοίων με τις απαιτήσεις της MLC και διαθέτουν ειδικευμένους επιθεωρητές για να υποβοηθήσουν τους πελάτες  σε όλα τα προβλήματα που θα προκύψουν κατά τη διαδικασία πιστοποίησης των πλοίων στα πλαίσια της Σύμβασης.

Επίσης οι ναυτιλιακές χώρες συμβάλλουν στη διαδικασία αυτή με την έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων για την καθοδήγηση των πλοίων της σημαίας ώστε να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις της  MLC, αλλά και την ανάλογη εκπαίδευση των επιθεωρητών κράτους λιμένα (PSC).

Μετά τη ψήφιση από τη Βουλή των Ελλήνων, την 12/9/2012, του νόμου για την «Κύρωση της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας», ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, δήλωσε:

«Η Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας, αποκαλούμενη και ως ‘Χάρτα Δικαιωμάτων των ναυτικών’, είναι προϊόν ισότιμης τριμερούς συμμετοχής και συνεργασίας μεταξύ των πλοιοκτητών, των ναυτεργατών και των κυβερνήσεων. Όπως προκύπτει και από το προοίμιο της Σύμβασης, το όργανο αυτό έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει την ευρύτερη δυνατή αποδοχή και συναίνεση μεταξύ των ναυτικών, των πλοιοκτητών και των κυβερνήσεων, ώστε να υπάρχει ουσιαστική δέσμευση στις αρχές της αξιοπρεπούς εργασίας των ναυτικών επί των πλοίων και στα θεμελιώδη δικαιώματά τους. Με την κύρωση της Σύμβασης σήμερα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, κάναμε ένα σημαντικό βήμα για να διασφαλίσουμε σύγχρονες συνθήκες και όρους ναυτικής εργασίας».

Πηγή: ILO

Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

TRAINING WORKSHOP, ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ «ΕΛΙΝΤ» / «MAR.TEC.M.A.» / «Ε.Ε.Δ.Ε.» ΣΤΙΣ 19 & 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ:
«ΗΦΑΙΣΤΟΣ 2013» / ΑΘΗΝΑ & «HE.M.E.EXPO. 2013» / ΣΑΓΚΑΗ

Σε συνέχεια της προηγούμενης – ενημερωτικής εσπερίδας που οργανώθηκε

Περισσότερα...
Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

Το καθιερωμένο βραβείο ΕΛ.Ι.Ν.Τ απονεμήθηκε φέτος κατά τη διάρκεια του Επίσημου Δείπνου στο Ναυτικό Όμιλος Ελλάδος στον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο για τη μεγάλη του προσφορά στο ναυτιλιακό χώρο αλλά και για το σημαντικό κοινωνικό έργο.

Περισσότερα...
Παρασκευή, 02 Μαΐου 2014

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ TOY 9ου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΝΑΥΤΙΚΗΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γίνεται γνωστό ότι την Τρίτη 08/04/2014 με πρωτοβουλία του «Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας» πραγματοποιήθηκε

Περισσότερα...
Δευτέρα, 08 Απριλίου 2013

ΕΣΠΕΡΙΔΑ – “HEPHAESTUS 2013” ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/03/2013

Πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία η πρώτη προγραμματισμένη ενημερωτική εκδήλωση του forum «Ήφαιστος 2013» την Παρασκευή 29/03/2013 στις εγκαταστάσεις της «Environmental Protection Engineering» – E.P.E. S.A. Περισσότερα...