Σύνδεση Μελών

Σύνδεση με προνόμια ΕΛ.Ι.Ν.Τ.

Ειδήσεις

17o “NAVIGATOR 2017” – “The Shipping Decision Makers Forum”

Την Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2017, το ΕΛ.Ι.Ν.Τ. συμμετείχε ως ομιλητής στο 17ο Ναυτιλιακό Forum της NAVIGATOR δια του Προέδρου του κ. Μιχαήλ Μαντζαφού, με θέμα : “The Shipping Decision Makers Forum”, το οποίο διεξήχθη στο HELLAS Liberty,  στοχεύοντας στην εξέταση της βαρύνουσας σημασίας των λιμένων και της εφοδιαστικής αλυσίδας για τη βιομηχανία της ναυτιλίας, αλλά και τις ευκαιρίες που προσφέρει η βιώσιμη καινοτομία. Ο κ. Μαντζαφός ανέπτυξε το θέμα της καινοτομίας στην Ναυτιλία, δίνοντας έμφαση στην ενότητα της συνεργασίας όλων των ενδιαφερόμενων μερών της Ναυτιλιακής κοινότητας,  με σκοπό την προώθηση της Ελληνικής Τεχνολογίας Παγκοσμίως.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου αναφέρθηκε στην Ετήσια Συνάντηση Ναυτικής Τεχνολογίας την οποία διοργανώνει του Ινστιτούτο  στις 12 και 13 Δεκεμβρίου 2017, δίνοντας την δυνατότητα να παρουσιαστούν και να προωθηθούν καινοτόμες λύσεις μέσω της ανταλλαγής  απόψεων  σχετικά με τις παρούσες και τις μελλοντικές εξελίξεις στον Ναυτιλιακό χώρο.
Τέλος, ο κ. Μαντζαφός  υπογράμμισε ότι οι παγκόσμιες προκλήσεις απαιτούν συλλογική προσπάθεια και ευχήθηκε για την μελλοντική επίτευξη μιας καινοτόμου βιώσιμης Ναυτιλίας.

Presentation of 2016 "Confederation of European Maritime Technology Societies (CEMT)" Award

PRESS RELEASE                                    
11 September 2017
  
"Presentation of 2016 "Confederation of  European  Maritime Technology Societies (CEMT)" Award to Mr René Berkvens CEO Damen Shipyards Group"

The 2016 CEMT Award was presented by Trevor Blakeley, Chief Executive of the Royal Institution of Naval Architects and Chairman of the Confederation of European Maritime Technology Societies to René Berkvens, Chief Executive of Damen Shipyards Group on 24 Aug 2017 at Damen Group Headquarters.

Over the past 30 plus years, René Berkvens has held many different appointments in the Damen Shipyards Group. These started with sales which took him to Africa. Subsequently, he became Director for the Americas, developing long term relations, particularly with Brazil.

Later he managed the largest subsidiary of the Damen Shipyards Group, designing and constructing dedicated to the design and construction of workboats and security craft. From there he was appointed Vice President of the Damen Group, responsible for the naval division and mega yacht building activity.

Since 2006, René Berkvens has been the Chief Executive Officer of the Damen Shipyards Group with overall responsibility for its operation. During this time the Group has doubled its turnover and acquired 15 companies in shiprepair, newbuilding and engineering.

However, whilst Damen Shipyards Group’s commercial success is a measure of his achievement, equally so is the research and development which has become a key part of the Group’s success, enabling the innovation which is that key to success in the maritime industry. Damen Shipyards Group’s willingness under his leadership to explore and adopt new technologies has been notable.

But the Award is not just a recognition of René Berkvens’s contribution to Damen Shipyards Group’s success. The Group’s readiness to disseminate the results of its research among European maritime sectors and its willingness to give professional experience to students and young engineers from different countries has contributed to the success of the European maritime industry.

No doubt that René Berkvens would say that the success of Damen Shipyards Group and his contribution to the European maritime industry is due to the efforts of many people in the Group. But those people have been encouraged and motivated by his leadership. In the unanimous opinion of the Council of the Confederation of European Maritime Technology Societies, René Berkvens has made a significant contribution to not only the success of the Damen Shipyards Group, but also the European maritime industry, and is indeed is a worthy recipient of the CEMT Award.

About the Confederation of European maritime Technology Societies (CEMT)

The Confederation of European Maritime Technology Societies (CEMT) is an independent confederation of professional institutions, that is those involved in education and professional development, and learned societies, that is those facilitating the exchange of information in the field of maritime technology. CEMT is recognised by the European Commission.

Through its member Societies which come from France, Germany, Greece, Italy, Poland, Portugal, Spain, Serbia, Turkey the UK and, of course, the Netherlands, CEMT is able to call upon the knowledge, skills and experience of over 40,000 professional naval architects, marine engineers and others in the field of maritime technology, all involved in all aspects of the European maritime industry. 

About the CEMT Award

Each year, CEMT presents an award to an individual or an organisation which it considers has made a significant contribution to the success of the European maritime industry. The purpose of the Award to both recognise and to encourage such achievement by others.

Such a contribution to the success of the maritime industry may come in many forms, as past Awards have demonstrated. It may come from the research and development which will lead to the innovation that is the key to the future success of the industry, or it may come teaching the engineers of the future who are the key to such innovation. It may also come from the leadership and inspiration shown by an individual.

Details of previous recipients of the CEMT Award are at www.cemt.eu/Award

Δημιουργία "Ναυτιλιακού Δικτύου Φυσικού Αερίου"

Τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2017 υπογράφηκε στα γραφεία τησ ΕΕΝΜΑ Πρωτόκολλο Συνεργασίας για τη δημιουργία "Ναυτιλιακού Δικτύου Φυσικού Αερίου" μεταξύ των ΕΛ.Ι.Ν.Τ., ΕΕΝΜΑ, ΣΕΕΝ, ΕΚΦΝ, ΔΕΠΑ, BV, DNV-GL, RINA, BUNKERNET, EUROPA VENTURE, ΕΚΤΕΑ, HEMEXPO, ΕΛΙΜΕ & Ο.Λ. ΒΟΛΟΥ.
Στόχος του Δικτύου είναι η ομαλή και ταχεία ένταξη του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στο σύνολο των ναυτιλιακών καυσίμων, στο πλαίσιο της ενίσχυσης αειφόρων και περιβαλλοντικών φιλικών τεχνολογιών πρόωσης για τη θαλάσσια μεταφορά ανθρώπων και αγαθών, μέσω της ανάληψης δράσεων έρευνας, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης τόσο των δημοσίων φορέων όσο και του ευρύτερου κοινού.
Το MARINE LNG NETWORK αποτελεί μία πρωτοβουλία συστηματικής συνεργασίας, ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών σε θέματα ΥΦΑ, φορέων ελληνικής ναυτιλιακής βιομηχανίας και της αγοράς ΥΦΑ κατά τα πρότυπα αντίστοιχων διεθνών και ευρωπαϊκών φορέων για την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της αειφορίας της ναυτιλίας μέσω της χρήσης υγροποιημένου φυσικού αερίου και τη σημαντική μείωση των εκπομπών όπως τα SOx, NOx, CO2, και τα σωματίδια (PM).
Βασικές επιδιώξεις του Δικτύου είναι η παρακολούθηση και εξέλιξη της σχετικής νομοθεσίας σε Διεθνές και εθνικό επίπεδο, η εφαρμογή των συναφών αποφάσεων, η ανάληψη και υποστήριξη δράσεων που στοχεύουν στη βιωσιμότητα, την αποδοτικότητα και την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας ΥΦΑ, ως ναυτιλιακού καυσίμου, καθώς και η συμβολή σε θέαμτα εκπαίδευσης, ασφάλειας και έρευνας.
Η έδρα του Δικτύου θα βρίσκεται τα γραφεία της ΕΕΝΜΑ και ο συντονισμός των ενεργειών και δράσεων του αναλαμβάνει εξαμελής Συντονιστική Επιτροπή. Στις άμεσες προτεραιότητες του Δικτύου είναι η πραγματοποίηση συναντήσεων με Υπουργεία και λοιπούς φορείς που άμεσα και έμμεσα σχετίζονται με το ΥΦΑ ως ναυτιλιακό καύσιμο.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ "Modernization of Existing Vessels"

Δελτίο Τύπου
Στο πλαίσιο των μηνιαίων παρουσιάσεων του ΕΛ.Ι.Ν.Τ. επί θεμάτων Ναυτικής Τεχνολογίας, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 11 Μαΐου 2017, τεχνική παρουσίαση της εταιρείας SEAMARK MARINE INC με θέμα : Modernization of Existing Vessels by SEC: Upgrate of Container Securing Systems - New "Green Ship" Mooring & Deck Machinery (eligible for EU grants).

Περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΜΕΛΩΝ ΕΛ.Ι.Ν.Τ.

Πειραιάς 28 Απριλίου 2017: Με τη συμμετοχή μελών του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 Απριλίου 2017, στην ανακαινισμένη αίθουσα εκδηλώσεων του Ινστιτούτου, η Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΕΛ.Ι.Ν.Τ. Η προσέλευση των μελών ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική, με την παρουσία αρκετών ιδρυτικών μελών του Ινστιτούτου. 
Η διαδικασία εξελίχθηκε κανονικά. Εγκρίθηκαν τα πεπραγμένα της περιόδου 27/04/2016 έως 19/04/2017 – οικονομικά, εκδηλώσεων και δράσεων του Ινστιτούτου. Η Ελεγκτική Επιτροπή εισηγήθηκε την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για το πρώτο έτος θητείας του. Τα μέλη ΕΛΙΝΤ απάλλαξαν το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για την παρούσα περίοδο.

2ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ “ΛΙΜΑΝΙΑ, ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ”

Μήλος, Αδάμας- 21 & 22 Απριλίου 2017
 
Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε  φέτος στο Συνεδριακό Κέντρο «Γεώργιος Ηλιόπουλος», στον Αδάμαντα της Μήλου (το 1ο πραγματοποιήθηκε στις 10 & 11 Μαρτίου 2016, στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά). Το συνέδριο, τελούσε υπό την αιγίδα του Δήμου Μήλου, του Λιμενικού Ταμείου Μήλου και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και διοργανώθηκε από το Ενεργειακό & Περιβαλλοντικό Γραφείο Αιγαίου, το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ και το δημοσιογραφικό portal Energypress.
Συντονιστής και υπεύθυνος της διοργάνωσης  ήταν ο κ. Ευθυμιόπουλος Ηλίας, διευθυντής του Ενεργειακού & Περιβαλλοντικού Γραφείου Αιγαίου ενώ το συνέδριο άνοιξε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικών Υποθέσεων κ. Νεκτάριος Σαντορινιός.

Περισσότερα...

Συνάντηση μελών CEMT – Βελιγράδι – 12 Απριλίου 2017

CEMT - (ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ)

Συνάντηση μελών CEMT – Βελιγράδι – 12 Απριλίου 2017

Έκθεση Περιεχομένων Συζήτησης

Εισαγωγή

Η συνάντηση έγινε στα γραφεία της Σχολής Μηχ/γων Μηχ/κων του Πανεπιστημίου Βελιγραδίου, με οικοδεσπότη τον καθηγητή και Πρόεδρο του Συλλόγου Ναυπηγών Σερβίας, κ. Milorad Motok.

Στη συνάντηση έλαβαν μέρος 8 από τα 12 μέλη της CEMT. Το ΕΛΙΝΤ εκποσωπήθηκε από τον υπογράφοντα.

Η επόμενη συνάντηση του CEMT αναμένεται να γίνει στην Ρώμη τον Νοεμβριο 2017.
 
Συνοπτικά τα σημαντικότερα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα παρακάτω. Γίνεται επίσης αναφορά στην Agenda της συνάντησης και στα θέματα της προηγούμενης συνάντησης το Νοέμβριο στην Τουρκία.

Περισσότερα...

AGREEMENT OF CO-OPERATION BETWEEN H.I.M.T. & SNAME GREEK SECTION

Piraeus, 12.04.2017:  A new partnership between the Hellenic Institute of Marine Technology and the Greek Section of the Society of Marine Technology and Marine Engineers set up to strengthen cooperation between the two organizations on their work on promoting advances in marine technology, was today signed by Mr. Michael Matzafos HIMT Chairman  and Mr. John Kokkarakis, Chairman of  SNAME Greek Section.

Ομάδα του ΕΜΠ σε παγκόσμιο διαγωνισμό Ναυπηγικής

Την ακαδημαϊκή χρονιά 2015-2016 σχηματίστηκε από φοιτητές της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ η ομάδα «ΩΚΕΑΝΟΣ-ΕΜΠ», με σκοπό την συμμετοχή στον παγκόσμιο διαγωνισμό ναυπηγικής τεχνολογίας «Hydrocontest». Ο διαγωνισμός θεσπίστηκε το 2014, διοργανώνεται ετησίως από το HYDROS Foundation και για το 2017, θα λάβει χώρα στο Saint-Tropez της Γαλλίας, 3-10 Σεπτεμβρίου.

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΛ.Ι.Ν.Τ.

Αξιότιμα Μέλη,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΙΝΤ, στο πλαίσιο των καταστατικών προβλέψεων, συγκαλεί Ετήσια Τακτική  Γενική Συνέλευση των Μελών του, την 20η Απριλίου 2017, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00π.μ. στα Γραφεία του (Σκουζέ 14  - 3ος όροφος).
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 26η Απριλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00

Περισσότερα...

Navigate the Greek Cluster MARITIME HELLAS


Το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, η Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά, αποφάσισαν στις αρχές του καλοκαιριού του 2016, να προβάλουν με ένα συστηματικό και συντονισμένο τρόπο την Ελληνική Ναυτιλιακή Συστάδα και ανέθεσαν στην μη κερδοσκοπική, θυγατρική του ΝΕΕ εταιρεία ΝΑΥΣ την οργάνωση αυτής της ιστοσελίδας που στόχο έχει να συμπεριλάβει μέλη όλων των τομέων της Ελληνικής Ναυτικής και Ναυτιλιακής κοινότητας καθώς και των σχετιζόμενων με αυτήν δραστηριοτήτων. Η δομή και ο σχεδιασμός, επελέγησαν με σκοπό να διευκολύνουν τους επισκέπτες. Το ύψος των τελών εγγραφής και των συνδρομών, στοχεύουν στην κάλυψη του αρχικού κόστους και της συντήρησης του MARITIME HELLAS – navigate the Greek cluster , ενώ τυχόν επιπλέον έσοδα, θα διατεθούν στην Ναυτική Εκπαίδευση.
Για την εγγραφή σας επισκεφτείτε τη διεύθυνση  http://www.maritimehellas.org/el/applicationform

ΠΡΟΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

Ένα επαγγελματικό/εκπαιδευτικό «μεταβιβλίο» από τη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Φεβρουάριος 2017

Ο νεολογισμός «μεταβιβλίο» δημιουργήθηκε από τον ομότιμο καθηγητή του Ε.Μ.Π. Θόδωρο Λουκάκη (Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών) για να υποδηλώσει τα χαρακτηριστικά ενός καινοτόμου ηλεκτρονικού επαγγελματικού/εκπαιδευτικού έργου με σημαντικά ευρύτερο περιεχόμενο και χρησιμότητα από ένα σύνηθες σύγγραμμα ή επαγγελματικό εγχειρίδιο.Ένα μεταβιβλίο έχει διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά και διαφορετική, πλουσιότερη δομή περιεχομένου από ένα έντυπο βιβλίο και μπορεί να περιέχει ως εκ τούτου διάφορα είδη ύλης. Δηλαδή, εκτός του κειμένου: έτοιμα προς εκτέλεση προγράμματα Η/Υ, τα ίδια σε πηγαία μορφή, συλλογές φωτογραφιών και βίντεο, άφθονα στοιχεία για σχεδίαση καθώς και πληθώρα βιβλιογραφικών αναφορών σε πλήρες κείμενο.

Περισσότερα...

ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ-ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΧΟΝ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛ.Ι.Ν.Τ.

Στην εκδήλωση κοπής πίτας της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων & Φορέων Ναυτιλίας (Ε.Ε.Κ.Φ.Ν.), που έγινε την Παρασκευή 17/2/2017 στο κρουαζιερόπλοιο NEFELI, βραβεύτηκε ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας, Υποναύαρχος Λ.Σ. (ε.α.), κος Μιχαήλ Μαντζαφός.
Ο κος Μαντζαφός βραβεύτηκε για τη μεγάλη συμβολή του στην εφαρμογή Κανονισμών Ασφαλείας στα πλοία,από θέση που επί χρόνια κατέχει στον διεθνώς αναγνωρισμένο Νηογνώμονα Lloyds Register, καθώς και για την συμβολή του στο έργο της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων & Φορέων Ναυτιλίας,

Περισσότερα...

Αποχαιρετισμός στον Εκλεκτό Φίλο και Συνάδελφο Γιάννη Κουιμάνη

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας με τον Πρόεδρό του, κύριο Μιχαήλ Μαντζαφό, ο οποίος για λόγους υγείας δεν κατέστει δυνατόν να παρευρεθεί, αποχαιρετάει, σήμερα, ένα από τα πλέον πολύτιμα μέλη του, το Ναυπηγό Μηχανολόγο Μηχανικό, Ιωάννη Κουιμάνη, τον αγαπητό μας Γιάννη.
Λέει με υπερηφάνεια το τελευταίο αντίο στον καλό συνάδελφο και φίλο, εμπνευσμένο επιστήμονα ναυπηγό, του οποίου η σκέψη και το έργο φωτίζουν και θα φωτίζουν τους νεώτερους.
Ο Γιάννης είχε ιδιαίτερη ακτινοβολία. Ήταν, χωρίς υπερβολή, ο σύνδεσμος μεταξύ των μελών του Ινστιτούτου και του τεχνικού ναυτιλιακού κόσμου του Πειραιά. Η πλέον των 60 ετών προσφορά του στο σχεδιασμό πλοίων και στη ναυπηγική τεχνολογία ήταν όχι μόνο προσφορά γνώσης και σοφίας αλλά και προσφορά ψυχής, οράματος, ιδέας, κατεύθυνσης.

Περισσότερα...

ΝΕΚΡΩΣΙΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΥΙΜΑΝΗ

Σας γνωρίζουμε ότι απεβίωσε το εξέχον μέλος του Ινστιτούτου μας, Ιωάννης Κουιμάνης, του οποίου η εξόδιος ακολουθία και κηδεία θα γίνει  στον Ι.Ν. των Αγίων Θεοδώρων Κοιμητηρίου Καλλιθέας, την Τρίτη  14/02/2017  και ώρα  14.30 μμ.

Παράκληση της οικογένειας, σε όσους επιθυμούν, αντί στεφάνων να γίνουν δωρεές στα παρακάτω Ιδρύματα :
Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας : Alpha Bank : GR1701401270127002002012595
Kardamylian Foundation INC : Εθνική Τράπεζα : GR9301101960000019659710479


ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Δευτέρα 30-01-2017 και ώρα 19:00 πραγματοποιήθηκε, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΛ.Ι.Ν.Τ., μέσα σε ένα φιλικό και εγκάρδιο περιβάλλον,
η εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας 2017 του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας με μεγάλη συμμετοχή μελών, εκπρόσωπων φορέων και φίλων.

Περισσότερα...

Launch of the INTERREG MED’s Horizontal project “InnoBlueGrowth”

Press release
For immediate release
Athens, 19 December 2016
Launch of the INTERREG MED’s Horizontal project “InnoBlueGrowth”
After a first session organized by the Managing Authority of INTERREG MED in Nice, France on Nov 9, 2016, InnoBlueGrowth partners gathered for the Kick-Off-Meeting that was held on 12-14 December, 2016 in Athens, at the School of Naval Architecture and Marine Engineering of the National Technical University.

Περισσότερα...

Ετήσια Συνάντηση Ναυτικής Τεχνολογίας 2016 & Απονομή Βραβείου ΕΛ.Ι.Ν.Τ. 2016


Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η  «Ετήσια Συνάντηση Ναυτικής Τεχνολογίας 2016» με θέμα «Modern Marine Technology – The Greek Reality», την οποία διοργάνωσε για δέκατη συνεχή χρονιά το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας (ΕΛ.Ι.Ν.Τ.) στο Ίδρυμα Ευγενίδου στις 22 & 23 Νοεμβρίου 2016.

Την ετήσια συνάντηση τίμησαν με τη παρουσία τους σημαντικοί εκπρόσωποι του Πολιτικού, Ναυτιλιακού και Ακαδημαϊκού χώρου.

Περισσότερα...

Απονομή Βραβείου ΕΛ.Ι.Ν.Τ. 2016

Το καθιερωμένο βραβείο ΕΛ.Ι.Ν.Τ απονεμήθηκε φέτος κατά τη διάρκεια του Επίσημου Δείπνου στο Ναυτικό Όμιλος Ελλάδος στον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο για τη μεγάλη του προσφορά στο ναυτιλιακό χώρο αλλά και για το σημαντικό κοινωνικό έργο.

Περισσότερα...

Prof. Kostas J. Spyrou, Dean of NTUA's NAME School and former HIMT Chairman was selected as the "39th Weinblum Memorial Lecturer" by the Weinblum Foundation

Kostas J. Spyrou, Professor of Ship Dynamic Stability and Safety at the National Technical University of Athens

Περισσότερα...

Annual Meeting of Marine Technology 2016

 

  • icon English
  • icon Ελληνικά

 

ΗΙΜΤ – ΗΕLLENIC INSTITUTE OF MARINE TECHNOLOGY
PRESS RELEASE

Annual Meeting of Marine Technology 2016
Technological  Conference and Exhibition

22  - 23 NOVEMBER
Eugenides Foundation

‘Μοdern Marine Technology – Greek Reality’

Round Table Discussion
‘Greece and Marine Technology at Crossroads.
Challenges and Opportunities’

For the 10th consecutive year, the Hellenic Institute of Marine Technology  (H.I.M.T.) organizes its Annual Meeting, comprising a series of events, increasingly regarded as an annual shipping highlight and the national meeting point for Greek maritime technologists. This year's events will take place on Tuesday and Wednesday, 22th and 23th November, 2016, at the Eugenides Foundation, under the title:
‘Μοdern Marine Technology – Greek Reality’

 

ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ( ΕΛΙΝΤ)

Ετήσια Συνάντηση Ναυτικής Τεχνολογίας 2016
22  - 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

‘Μοdern Marine Technology – Greek Reality’

Round Table Discussion
‘Greece and Marine Technology at Crossroads.
Challenges and Opportunities’

Για 10η συνεχή χρονιά, πραγματοποιείται 22 και 23 Νοεμβρίου, ημέρες Τρίτη και Τετάρτη, η Ετήσια Συνάντηση Ναυτικής Τεχνολογίας  που διοργανώνεται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας (ΕΛ.Ι.Ν.Τ.) στο Ίδρυμα Ευγενίδου.

H Ετήσια Συνάντηση Ναυτικής Τεχνολογίας 2016 έχει θέμα ‘Μοdern Marine Technology – Greek Reality’ συμπεριλαμβανομένης ‘Συζήτησης Στρογγυλής Τραπέζης’ με τίτλο ‘Greece and Marine Technology at Crossroads. Challenges and Opportunities’.

Περισσότερα...

Υποκατηγορίες

Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

TRAINING WORKSHOP, ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ «ΕΛΙΝΤ» / «MAR.TEC.M.A.» / «Ε.Ε.Δ.Ε.» ΣΤΙΣ 19 & 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ:
«ΗΦΑΙΣΤΟΣ 2013» / ΑΘΗΝΑ & «HE.M.E.EXPO. 2013» / ΣΑΓΚΑΗ

Σε συνέχεια της προηγούμενης – ενημερωτικής εσπερίδας που οργανώθηκε

Περισσότερα...
Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

Το καθιερωμένο βραβείο ΕΛ.Ι.Ν.Τ απονεμήθηκε φέτος κατά τη διάρκεια του Επίσημου Δείπνου στο Ναυτικό Όμιλος Ελλάδος στον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο για τη μεγάλη του προσφορά στο ναυτιλιακό χώρο αλλά και για το σημαντικό κοινωνικό έργο.

Περισσότερα...
Παρασκευή, 02 Μαΐου 2014

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ TOY 9ου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΝΑΥΤΙΚΗΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γίνεται γνωστό ότι την Τρίτη 08/04/2014 με πρωτοβουλία του «Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας» πραγματοποιήθηκε

Περισσότερα...
Δευτέρα, 08 Απριλίου 2013

ΕΣΠΕΡΙΔΑ – “HEPHAESTUS 2013” ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/03/2013

Πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία η πρώτη προγραμματισμένη ενημερωτική εκδήλωση του forum «Ήφαιστος 2013» την Παρασκευή 29/03/2013 στις εγκαταστάσεις της «Environmental Protection Engineering» – E.P.E. S.A. Περισσότερα...