Σύνδεση Μελών

Σύνδεση με προνόμια ΕΛ.Ι.Ν.Τ.

Προγραμματισμός συντήρησης και επισκευής στόλου. Η οπτική του πλοιοκτήτη.

Ο σωστός προγραμματισμός συντήρησης και επισκευής του στόλου συνολικά και των πλοίων που τον απαρτίζουν ειδικότερα, είναι υψίστης σπουδαιότητος, διότι εξυπηρετεί πολλούς σκοπούς. Μερικοί εξ΄ αυτών είναι:

  • η ασφάλεια του πλοίου για τους επιβαίνοντες,
  • η ασφάλεια του φορτίου, υγρού ή στερεού,
  • η αποφυγή περιστατικών ρύπανσης,
  • η αξιοπλοΐα του πλοίου ώστε να εξυπηρετείται το επιχειρηματικό κίνητρο ένεκα του οποίου υπάρχει, που είναι η δημιουργία κέρδους από την εκμετάλλευσή του.

Δια να επιτευχθούν τα ανωτέρω, θα πρέπει η εταιρεία να έχει Διοίκηση που να έχει την πρόθεση να πράξει τα απαιτούμενα και να ξοδέψει τα απαραίτητα ποσά με γνώμονα βεβαίως τη σωστή οικονομική διαχείριση.

 

Δια να γίνει επιτυχής η εκτέλεση των απαιτουμένων εργασιών, χειρισμών, κινήσεων κ.λπ, θα πρέπει να προηγηθεί επιμελής προγραμματισμός.

Αυτός θα προκύψει μετά από σοβαρή μελέτη των αναγκών, των στόχων αλλά και της χρηματικής δαπάνης που θα απαιτηθεί για να πραγματοποιηθούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα για τη βελτίωση της καταστάσεως του πλοίου και για τη διαπίστωση της αξιοπλοϊας αυτού.

Στο προσωπικό της εταιρείας πέφτει το μεγάλο βάρος, με σωστή και επίπονη εργασία να πραγματοποιήσουν τη μελέτη, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις, σωστή οικονομική διαχείριση, επιλογή του σωστού ναυπηγείου και επιλογή των καταλλήλων συνεργείων που θα αναλάβουν να εκτελέσουν σωστά τις απαιτούμενες εργασίες.

Από τη μελέτη που είναι αναγκαία να γίνει, θα προκύψει ο σωστός προγραμματισμός και η κατανομή του τι πρέπει να γίνει, πότε θα γίνει και πόσο θα στοιχίσει, και επίσης, αν υπάρχουν χρήματα να γίνουν αυτά που πρέπει. Μέσα στα προαναφερθέντα, θα πρέπει πάντοτε να λαμβάνεται υπ' όψη κατά πόσο το πλοίο θα είναι διαθέσιμο, δηλαδή να μη χάνει ναύλους, κατά πόσο το πλοίο είναι ασφαλές να συνεχίσει για σύντομο ή για μακρύ διάστημα, ώστε, αν είναι ναυλωμένο, να αναβάλει τις απαιτούμενες εργασίες. Κατά πόσο θα είναι δυνατόν να βρεθεί το συγκρότημα ναυπηγείο, ή άλλες επισκευαστικές μονάδες που να αναλάβουν να κάνουν ένα έργο ποιοτικά καλό και σε σχετικά σύντομο χρόνο χωρίς καθυστερήσεις. Οι μονάδες αυτές πρέπει να λειτουργούν με πρόβλεψη και προγραμματισμό των εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν, χωρίς να υπάρχουν πισωγυρίσματα και αναβολές, τήρηση των χρονικών ορίων για τα οποία έχουν δεσμευτεί, και επίσης να αποπερατώσουν τις απαιτούμενες εργασίες σε ικανοποιητικές τιμές.

Από την πλευρά της εταιρείας, τα μέλη που θα κάνουν τη μελέτη και τον προγραμματισμό εκτέλεσης του έργου, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις παρατηρήσεις που είναι διαθέσιμες από συμβάντα εις το παρελθόν, δηλαδή ζημίες, κακή λειτουργία μηχανών και εξαρτισμού, τυχόντα υπάρχοντα μειονεκτήματα από την κατασκευή του πλοίου, διόρθωση εργασιών που έχουν γίνει στο κοντινό παρελθόν ανεπιτυχώς, και επίσης, να αποφευχθούν καθυστερήσεις των εργασιών. Όλοι οι προαναφερθέντες παράγοντες είναι κρίσιμης σημασίας καθώς δυσχεραίνουν την επικερδή διαχείριση του πλοίου και πρέπει να αποφεύγεται η ύπαρξή τους.

Σε αυτές τις σημειώσεις θα πρέπει να προστεθούν και ποιες είναι οι απαιτήσεις του παρόντος και του μέλλοντος, για την παρούσα χρονική στιγμή εκμετάλλευσης του πλοίου αλλά και για τη μελλοντική επικερδή διαχείρισή του.

Αυτά όλα δεν είναι εύκολα, απαιτούν γνώσεις, σκληρή και επιμελή εργασία, που θα χρειαστεί έρευνα, γνώση των κανονισμών που θα πρέπει να εφαρμοστούν για τη μελλοντική λειτουργία του πλοίου και διόρθωση των εκκρεμοτήτων όσον αφορά την ικανοποίηση υπαρχόντων κανονισμών στους οποίους δεν ανταποκρίνεται το πλοίο, και κατανόηση των μελλοντικών προσαρμογών που θα απαιτηθούν στους αναπτυσσόμενους νέους κανονισμούς που θα επιβάλουν στο εγγύς μέλλον ο IMO και άλλοι αρμόδιοι φορείς.

Το πληρες άρθρο είναι διαθέσιμο μόνο για τα μέλη ΕΛ.Ι.Ν.Τ.
Αν είστε μέλος παρακαλούμε συνδεθείτε με τον κωδικό σας.
Για να γίνετε μέλος ΕΛ.Ι.Ν.Τ. ακολουθήστε τις οδηγίες στις Εγγραφές Μελών
Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

TRAINING WORKSHOP, ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ «ΕΛΙΝΤ» / «MAR.TEC.M.A.» / «Ε.Ε.Δ.Ε.» ΣΤΙΣ 19 & 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ:
«ΗΦΑΙΣΤΟΣ 2013» / ΑΘΗΝΑ & «HE.M.E.EXPO. 2013» / ΣΑΓΚΑΗ

Σε συνέχεια της προηγούμενης – ενημερωτικής εσπερίδας που οργανώθηκε

Περισσότερα...
Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

Το καθιερωμένο βραβείο ΕΛ.Ι.Ν.Τ απονεμήθηκε φέτος κατά τη διάρκεια του Επίσημου Δείπνου στο Ναυτικό Όμιλος Ελλάδος στον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο για τη μεγάλη του προσφορά στο ναυτιλιακό χώρο αλλά και για το σημαντικό κοινωνικό έργο.

Περισσότερα...
Παρασκευή, 02 Μαΐου 2014

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ TOY 9ου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΝΑΥΤΙΚΗΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γίνεται γνωστό ότι την Τρίτη 08/04/2014 με πρωτοβουλία του «Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας» πραγματοποιήθηκε

Περισσότερα...
Δευτέρα, 08 Απριλίου 2013

ΕΣΠΕΡΙΔΑ – “HEPHAESTUS 2013” ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/03/2013

Πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία η πρώτη προγραμματισμένη ενημερωτική εκδήλωση του forum «Ήφαιστος 2013» την Παρασκευή 29/03/2013 στις εγκαταστάσεις της «Environmental Protection Engineering» – E.P.E. S.A. Περισσότερα...