Σύνδεση Μελών

Σύνδεση με προνόμια ΕΛ.Ι.Ν.Τ.

Ένωση για τη ναυτική διαιτησία (παρουσία και χρησιμότητα στον Ελλαδικό χώρο)

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα εργασία είναι κυρίως ενημερωτικού χαρακτήρα και αποβλέπει στην ανάλυση και τεκμηρίωση της χρησιμότητας της Ενώσεως για την Ναυτική Διαιτησία εις τον Ελλαδικό χώρο και στη διερεύνηση των δυνατοτήτων αποδοχής της διεθνώς.

Είναι γνωστό ότι βασικό ρόλο στις διαιτησίες κατέχουν οι δικηγόροι όταν όμως στις διαφορές προς επίλυση υπεισέρχονται και θέματα τεχνικής φύσεως τότε, καθίσταται απαραίτητη η συμμετοχή και συνεργασία τεχνικών εμπειρογνωμόνων και σε πολλές περιπτώσεις της κατηγορίας αυτής, οι τεχνικοί εμπειρογνώμονες παίζουν κυρίαρχο ρόλο.

 

Συνεπώς, πέρα από την πολύ συνοπτική αναφορά στην παρουσία και τις δραστηριότητες της Ενώσεως, λεπτομερέστατα στοιχεία των οποίων υπάρχουν στο διαδίκτυο, καταβάλλεται προσπάθεια αναλύσεως και κατ’ επέκταση τεκμηριώσεως της ανάγκης για εντονότερη παρουσία Ελλήνων τεχνικών εμπειρογνωμόνων στον χώρο της Ναυτικής Διαιτησίας.

2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ανατρέχοντας στη μεταπολεμική εξέλιξη της Ελληνόκτητης ναυτιλίας παρατηρούμε ότι οι Έλληνες πλοιοκτήτες ήσαν πρώτοι στις αγορές κυρίως μεταχειρισμένων πλοίων και ότι κατά τα τελευταία 10 - 15 χρόνια αναδείχθηκαν πρωταγωνιστές και στις παραγγελίες νέων κατασκευών με αποτέλεσμα την εντυπωσιακή αύξηση του μεγέθους και ταυτόχρονα τη μείωση του μέσου όρου ηλικίας του Ελληνόκτητου εμπορικού στόλου.

Παράλληλα, η εντυπωσιακή αυτή άνοδος είχε σαν αποτέλεσμα και τη σημαντική αύξηση του αριθμού και της εμπειρίας Ελλήνων Ναυπηγών, τεχνικών συμβούλων, εμπειρογνωμόνων, Ναυτιλιακών δικηγόρων και άλλων στελεχών που εμπλέκονται στον χώρο και σήμερα, τόσον ο αριθμός όσον και η εμπειρία των στελεχών αυτών υπερέχουν σημαντικά από συναδέλφους άλλων χωρών που δεν είχαν τις ανάλογες ευκαιρίες.

Πέρασε η παλαιά εποχή όπου τεχνικοί εμπειρογνώμονες στον ναυτιλιακό χώρο ήσαν μόνο Βρετανοί και η ρήση ότι για να είσαι καλός μηχανικός πρέπει να είσαι Σκωτσέζος.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι την εποχή εκείνη, δεκαετία 1950/1960, το κέντρο της ναυπηγικής βιομηχανίας βρισκόταν στην Αγγλία/Σκωτία και Β. Ευρώπη, δεν είχε ακόμη μεταπηδήσει στην Άπω Ανατολή και ότι τότε τα πρωτεία σε διαφορές/διαιτησίες στον τομέα αυτόν τα είχαν οι τεχνικοί πραγματογνώμονες και ακολουθούσαν οι δικηγόροι. Δηλαδή καλούνταν πρώτα οι τεχνικοί πραγματογνώμονες οι οποίοι στη συνέχεια ζητούσαν την αρωγή των δικηγόρων.

Σήμερα οι καταστάσεις αυτές έχουν αλλάξει αλλά παρ' όλα αυτά σε παγκόσμια κλίμακα, οι διαφορές σε ναυτιλιακά θέματα επιλύονται μερικώς μέσω διαμεσολαβήσεων ή/και με διαιτησίες οι οποίες γίνονται κατά το μεγαλύτερό τους ποσοστό στο Λονδίνο. Εκτιμάται ότι το ποσοστό αυτό υπερβαίνει το 80% του συνόλου. Βασική διαφορά είναι το ότι τώρα οι διαιτησίες έχουν αποκτήσει εμπορικότερο χαρακτήρα και η πρωτοβουλία βρίσκεται στα χέρια των δικηγόρων.

Ορμώμενοι από αυτά τα γεγονότα μια ομάδα έγκριτων και καταξιωμένων προσωπικοτήτων αποτελούμενη από επωνύμους Έλληνες πλοιοκτήτες, Συνταξιούχους ανώτατους δικαστές, Καθηγητές πανεπιστημίου, Τραπεζίτες, Ναυτιλιακούς Δικηγόρους, τεχνικούς εμπειρογνώμονες και άλλες προσωπικότητες της Ελληνικής ναυτιλίας έκριναν αναγκαία την παρουσία ενός φορέα για τη Ναυτική Διαιτησία στον Ελλαδικό χώρο και ίδρυσαν το 2005 την Ένωση για την Ναυτική Διαιτησία.

3. ΣΚΟΠΟΣ

Ο βασικός στόχος της Ενώσεως είναι η ανάπτυξη του θεσμού της Ναυτικής Διαιτησίας στην Ελλάδα και ειδικότερα στον Πειραιά, με μέλη ομάδα εξειδικευμένων προσώπων, Ελλήνων ή αλλοδαπών, ικανών να αναλάβουν και να εκτελέσουν με επιτυχία τα έργα του διαιτητή ή του επιδιαιτητή για την επίλυση ναυτιλιακών διαφορών έτσι ώστε η διαιτησία να αποτελέσει μια αξιόπιστη και διεθνώς αναγνωρίσιμη εναλλακτική διαδικασία με επίκεντρο τον Ελλαδικό χώρο. Επίσης να δοθεί διέξοδος στις ανάγκες των μικρών ναυτιλιακών εταιρειών να καταφεύγουν, όποτε είναι δυνατόν, σε κέντρο Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης με μικρότερο κόστος. Το απαγορευτικό κόστος στο Λονδίνο και Νέα Υόρκη καταλήγει σε αρνησιδικία για τους μικρούς εφοπλιστές!

Ο στόχος αυτός βρίσκεται ήδη στη διαδικασία διευρύνσεως με την ανάπτυξη του θεσμού της Ναυτικής Διαμεσολάβησης ώστε η προσφυγή σε αυτή την εναλλακτική διαδικασία επίλυσης της διαφοράς να διευκολύνει τα αντιμαχόμενα μέρη να καταλήξουν σε μία κοινά αποδεκτή λύση με την αποτελεσματική βοήθεια του ειδικευμένου πιστοποιημένου διαμεσολαβητή.

Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται συχνά από τις Ναυτιλιακές Εταιρίες, Αγγλικά δικηγορικά γραφεία και αλλοδαπούς διαμεσολαβητές διότι είναι σύντομη, οικονομική και διασώζει τα μέρη από χρονοβόρες διαδικασίες που επηρεάζουν αρνητικά τη συνέχεια των επιχειρηματικών συμπράξεων.

Υπάρχει μεγάλος αριθμός Ελλήνων τεχνικών εμπειρογνωμόνων που χρησιμοποιείται από ξένα, κυρίως Αγγλικά, δικηγορικά γραφεία και στους δύο αυτούς τομείς. Συνεπώς, ο ρόλος του Διαιτητή ή/και Διαμεσολαβητή θα μπορούσε άνετα να διαδραματιστεί από έγκριτους συνταξιούχους και εν ενεργεία τεχνικούς μετά από σύντομη ειδική κατάρτιση.

Το πληρες άρθρο είναι διαθέσιμο μόνο για τα μέλη ΕΛ.Ι.Ν.Τ.
Αν είστε μέλος παρακαλούμε συνδεθείτε με τον κωδικό σας.
Για να γίνετε μέλος ΕΛ.Ι.Ν.Τ. ακολουθήστε τις οδηγίες στις Εγγραφές Μελών
Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

TRAINING WORKSHOP, ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ «ΕΛΙΝΤ» / «MAR.TEC.M.A.» / «Ε.Ε.Δ.Ε.» ΣΤΙΣ 19 & 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ:
«ΗΦΑΙΣΤΟΣ 2013» / ΑΘΗΝΑ & «HE.M.E.EXPO. 2013» / ΣΑΓΚΑΗ

Σε συνέχεια της προηγούμενης – ενημερωτικής εσπερίδας που οργανώθηκε

Περισσότερα...
Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

Το καθιερωμένο βραβείο ΕΛ.Ι.Ν.Τ απονεμήθηκε φέτος κατά τη διάρκεια του Επίσημου Δείπνου στο Ναυτικό Όμιλος Ελλάδος στον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο για τη μεγάλη του προσφορά στο ναυτιλιακό χώρο αλλά και για το σημαντικό κοινωνικό έργο.

Περισσότερα...
Παρασκευή, 02 Μαΐου 2014

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ TOY 9ου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΝΑΥΤΙΚΗΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γίνεται γνωστό ότι την Τρίτη 08/04/2014 με πρωτοβουλία του «Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας» πραγματοποιήθηκε

Περισσότερα...
Δευτέρα, 08 Απριλίου 2013

ΕΣΠΕΡΙΔΑ – “HEPHAESTUS 2013” ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/03/2013

Πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία η πρώτη προγραμματισμένη ενημερωτική εκδήλωση του forum «Ήφαιστος 2013» την Παρασκευή 29/03/2013 στις εγκαταστάσεις της «Environmental Protection Engineering» – E.P.E. S.A. Περισσότερα...