Σύνδεση Μελών

Σύνδεση με προνόμια ΕΛ.Ι.Ν.Τ.

Πως οι παρεμβάσεις στις υποδομές του λιμανιού αναβαθμίζουν την ποιότητα υποδοχής των πλοίων

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Χώρες όπως η Ελλάδα, που χαρακτηρίζονται από φυσική ομορφιά, καθώς και από πλήθος αρχαιολογικών τόπων, μνημείων, παραδοσιακών οικισμών κ.λπ. μπορούν να αποτελέσουν σημαντικούς πόλους έλξης θαλάσσιου τουρισμού. Αδιαμφισβήτητα, το όνειρο πολλών ανθρώπων ανά τον κόσμο είναι να επισκεφθούν τα ελληνικά νησιά. Οφείλουμε λοιπόν να τους υποδεχτούμε εξασφαλίζοντας τους υποδομές και υπηρεσίες διεθνών τουριστικών προδιαγραφών και ασφάλειας.

Αναλογιστείτε τις δυνατότητες που έχει η Ελλάδα, στον θαλάσσιο τουρισμό με τις φυσικές ομορφιές της και το πώς θα μπορούσε να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση εάν υπήρχε ένα εθνικό Master Plan υποδομών για την αντιμετώπιση της υποδοχής κρουαζιερόπλοιων στα νησιά μας.

 

Αυτό το στοιχείο θα πρέπει να αξιοποιηθεί στη “βαριά βιομηχανία” μας, που είναι ο θαλάσσιος τουρισμός.

Η ταχύτατα αναπτυσσόμενη μορφή του τουρισμού της κρουαζιέρας, αποτελεί πλέον μια αναμφισβήτητη πηγή εισροής συναλλάγματος και έναν νέο πόλο οικονομικής δραστηριότητας και ανάπτυξης για όλους τους ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς.

Ενδεικτικό είναι πως τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται αυξητική τάση στις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων στη χώρα μας. Έτσι φέτος αναμένονταν 2.370 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων σε ελληνικούς προορισμούς. Αυτό μεταφράζεται σε αύξηση 5% σε σχέση με το 2014, με δημοφιλέστερους προορισμούς να αναδεικνύονται ο Πειραιάς, η Σαντορίνη, η Μύκονος και η Κέρκυρα.

Παράλληλα όμως με την αυξητική τάση στον αριθμό των κρουαζιερόπλοιων που επισκέπτονται τα λιμάνια μας, παρατηρείται μείωση στον αριθμό των λιμανιών που θα δεχτούν αυτές τις επισκέψεις. Αυτό καταδεικνύει πως οι εταιρείες κρουαζιέρας προτιμούν προορισμούς με υποδομές έτοιμες να δεχτούν τα κρουαζιερόπλοια και τους επισκέπτες, καθιστώντας εντονότερη την ανάγκη για καλύτερο και λειτουργικότερο σχεδιασμό των λιμένων της χώρας μας, ώστε να αποκτήσει μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά κρουαζιέρας, βάση ενός Εθνικού στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης.

Τα κυριότερα οφέλη που πηγάζουν από τον τουρισμό κρουαζιέρας είναι:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

  • Αυξημένη αγοραστική κίνηση σε τοπικά καταστήματα και επιχειρήσεις, κατανάλωση των τοπικών προϊόντων
  • Προσέλκυση νέων επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή
  • Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

  • Δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας και απασχόλησης
  • Οικονομική τόνωση και διαφήμιση των τοπικών συνεταιρισμών
  • Περιβαλλοντική και αισθητική αναβάθμιση των προορισμών και ενίσχυσή τους, προς όφελος των τοπικών κοινοτήτων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ

  • Προβολή της ιστορικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής κληρονομιάς και τόνωση των οικονομικών πόρων τους

Ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων λιμενικών υποδομών προϋποθέτει ένα συνολικό σχεδιασμό για το θαλάσσιο τουρισμό, με κατασκευές χερσαίων εγκαταστάσεων και θαλάσσιων υποδομών, δημιουργώντας έτσι προοπτικές ανάδειξης της περιοχής με την ενεργό συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών. Αυτό θα συνιστούσε κίνητρο για τη σταδιακή οικονομική ανάπτυξη του νησιού.

Πώς μπορεί να επιτευχθεί η οικονομική ανάπτυξη των λιμενικών ζωνών; Προϋπόθεση ο κατάλληλος σχεδιασμός υποδομών.

2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ

Ο χώρος του Λιμανιού είναι ζώνη ξηράς και θάλασσας μαζί με έργα και εξοπλισμό, που επιτρέπουν κυρίως την υποδοχή κάθε είδους πλωτών μέσων και σκαφών αναψυχής, τη φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση, παραλαβή και προώθηση των φορτίων τους, την εξυπηρέτηση επιβατών και οχημάτων και την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις θαλάσσιες μεταφορές.

Οι εργασίες που εκτελούνται στον χώρο του Λιμένος, τα λεγόμενα «Λιμενικά έργα» είναι εκείνα, που εκτελούνται ολικώς ή μερικώς στον αιγιαλό, την όχθη, την παραλία ή την παρόχθια ζώνη, μέσα στη θάλασσα, στον πυθμένα της θάλασσας και στο υπέδαφος του βυθού, καθώς και εκείνα που επιφέρουν διαμόρφωση ή αλλοίωση των χώρων αυτών ή που προβλέπονται από τις διατάξεις περί Λιμενικών Ταμείων.

Ο αιγιαλός, η παραλία, η όχθη και η παρόχθια ζώνη, είναι πράγματα κοινόχρηστα και ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο, το οποίο τα προστατεύει και τα διαχειρίζεται. Ο κύριος προορισμός των ζωνών αυτών είναι η ελεύθερη πρόσβαση προς αυτές. Κατ' εξαίρεση μπορούν να χρησιμεύσουν για κοινωφελείς περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς σκοπούς καθώς επίσης και για την εξυπηρέτηση υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος. Στις ζώνες αυτές δεν επιτρέπεται η κατασκευή κτισμάτων και εν γένει κατασκευασμάτων, παρά μόνο για την επιδίωξη των σκοπών, που αναφέρθηκαν.

Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου, ή του πυθμένα, για την εκτέλεσηέργων που εξυπηρετούν εμπορικούς, βιομηχανικούς, συγκοινωνιακούς, λιμενικούς ή άλλου είδους σκοπούς, που προβλέπονται από διατάξεις, γίνεται με κρατική απόφαση. Υπάρχει η δυνατότητα να μπορεί μια εταιρεία να «νοικιάσει» μια προβλήτα για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, στο οποίο θα έχει την διαχείρισή της και να την αναδιαμορφώσει κατάλληλα για την υποδοχή των κρουαζιερόπλοιων, παραμένοντας το λιμάνι παράλληλα στην κατοχή του Δημοσίου.

Η ανάγκη για τερματικά κρουαζιερόπλοιων (home porting) και ενδιάμεσους σταθμούς είναι ευρέως διατυπωμένη και κατανοητή με βάση τις διεθνείς τάσεις και ανάγκες, που τείνει στην αύξηση του μεγέθους των πλοίων κρουαζιέρας. Η Ελλάδα υστερεί σε ό,τι αφορά στην προσαρμογή της στις παραπάνω εξελίξεις παρά την αλματώδη ανάπτυξη της αγοράς κρουαζιέρας στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα τη δραστική ποσοστιαία μείωση του οικονομικού δυναμικού που έχει ως χώρα της Ανατολικής Μεσογείου, περιοχής στόχου για κρουαζιέρες με μεγάλα πλοία. Εκτός από τον Πειραιά είναι απαραίτητο να εκσυγχρονιστούν και άλλα λιμάνια της χώρας.

Αντικείμενο αυτής της ομιλίας λοιπόν αποτελεί η εξέταση της κατάστασης των υφιστάμενων λιμένων στην Ελλάδα, από πλευράς υποδομών και αρχιτεκτονικής αισθητικής, με σκοπό την υποβολή προτάσεων που θα τους καταστήσουν βιωσιμότερους και σύμφωνους με τις σύγχρονες ναυτιλιακές απαιτήσεις, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ανάκτηση της οικονομικής και λειτουργικής τους σχέσης με τα αστικά κέντρα.

Το πληρες άρθρο είναι διαθέσιμο μόνο για τα μέλη ΕΛ.Ι.Ν.Τ.
Αν είστε μέλος παρακαλούμε συνδεθείτε με τον κωδικό σας.
Για να γίνετε μέλος ΕΛ.Ι.Ν.Τ. ακολουθήστε τις οδηγίες στις Εγγραφές Μελών
Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

TRAINING WORKSHOP, ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ «ΕΛΙΝΤ» / «MAR.TEC.M.A.» / «Ε.Ε.Δ.Ε.» ΣΤΙΣ 19 & 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ:
«ΗΦΑΙΣΤΟΣ 2013» / ΑΘΗΝΑ & «HE.M.E.EXPO. 2013» / ΣΑΓΚΑΗ

Σε συνέχεια της προηγούμενης – ενημερωτικής εσπερίδας που οργανώθηκε

Περισσότερα...
Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

Το καθιερωμένο βραβείο ΕΛ.Ι.Ν.Τ απονεμήθηκε φέτος κατά τη διάρκεια του Επίσημου Δείπνου στο Ναυτικό Όμιλος Ελλάδος στον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο για τη μεγάλη του προσφορά στο ναυτιλιακό χώρο αλλά και για το σημαντικό κοινωνικό έργο.

Περισσότερα...
Παρασκευή, 02 Μαΐου 2014

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ TOY 9ου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΝΑΥΤΙΚΗΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γίνεται γνωστό ότι την Τρίτη 08/04/2014 με πρωτοβουλία του «Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας» πραγματοποιήθηκε

Περισσότερα...
Δευτέρα, 08 Απριλίου 2013

ΕΣΠΕΡΙΔΑ – “HEPHAESTUS 2013” ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/03/2013

Πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία η πρώτη προγραμματισμένη ενημερωτική εκδήλωση του forum «Ήφαιστος 2013» την Παρασκευή 29/03/2013 στις εγκαταστάσεις της «Environmental Protection Engineering» – E.P.E. S.A. Περισσότερα...