Σύνδεση Μελών

Σύνδεση με προνόμια ΕΛ.Ι.Ν.Τ.

Μέτρηση κατανάλωσης καυσίμου και διαχείριση δεδομένων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η νέα μέγιστη περιεκτικότητα καυσίμων σε θείο (έως 0.1%) εντός των περιοχών ελεγχόμενων ρύπων (ECAs) που εφαρμόζεται μετά την 1η Ιανουαρίου 2015, απαιτεί τη χρήση συμμορφώσιμων καυσίμων υψηλότερου κόστους. Παρόλο την πρόσφατη μείωση στις τιμές, το κόστος καυσίμου παραμένει το μεγαλύτερο ποσοστό (περίπου 70%) του συνολικού κόστους ταξιδιού ενός πλοίου. Σύμφωνα με τον Lord Kelvin «Να μετράς σημαίνει να γνωρίζεις - αν δεν μπορείς να μετρήσεις δεν μπορείς να βελτιώσεις» και σε αυτή τη βάση τα τελευταία χρόνια διαπιστώνουμε μια τάση από τις διαχειρίστριες εταιρίες να βελτιώσουν την ακρίβεια της μέτρησης της κατανάλωσης του καυσίμου.

 

Παράλληλα, νομοθετικές εξελίξεις που αναμένονται να εφαρμοστούν στο προσεχές μέλλον στα πλαίσια του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωσή (EU MRV) θα επιβάλλουν στις διαχειρίστριες εταιρίες να δηλώνουν την κατανάλωση καυσίμου και τους ρύπους του διοξειδίου του άνθρακα και να επαληθεύουν ότι τα δηλωθέντα ποσά κυμαίνονται εντός συγκεκριμένων ποσοστών ακρίβειας.

ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Το 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission) δημιούργησε ένα σχέδιο (2011 White Paper on transport ) στοχεύοντας σε σημαντική μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από την εισαγωγή πετρελαίου, καθώς και στη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα στις μεταφορές, κατά 60% έως το έτος 2050. Οι βασικοί στόχοι έως τότε θα περιλαμβάνουν:

 • Το τέλος των αυτοκινήτων συμβατικών καυσίμων εντός των πόλεων.
 • 40% χρήση καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα στον τομέα των αερομεταφορών.
 • Τη μείωση των εκπομπών της ναυτιλίας τουλάχιστον κατά 40% ή κατά 50% εφ' όσων είναι εφικτό.
 • Την κατά 50% αλλαγή των επιβατικών ή εμπορικών μετακινήσεων μέσης απόστασης από οδικές σε σιδηροδρομικές ή θαλάσσιες μεταφορές.

Μια σταδιακή προσέγγιση της δέσμευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έχει αποφασιστεί με την εφαρμογή ενός ισχυρού συστήματος παρακολούθησης, καταγραφής και επαλήθευσης (MRV) σαν πρώτο βήμα και την τιμολόγηση των εν λόγω εκπομπών σε μεταγενέστερο στάδιο. Αναμένεται ότι το ισχυρό σύστημα MRV θα δώσει αξιόπιστα δεδομένα για τη θέσπιση συγκεκριμένων στόχων μείωσης εκπομπών και θα ενισχύσει τη συμβολή των θαλάσσιων μεταφορών σχετικά με την επίτευξη μιας χαμηλής σε άνθρακα οικονομίας.

Σαν πρώτο βήμα για τη στρατηγική, τον Ιούνιο του 2013 η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε μια νομοθετική πρόταση για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού συστήματος εκπομπών MRV για μεγάλα πλοία (μεγαλύτερα από 5000GT), τα οποία χρησιμοποιούν τα ευρωπαϊκά λιμάνια. Σχεδόν δύο χρόνια μετά και ύστερα από αρκετές τροποποιήσεις, αυτή η νομοθετική πρόταση υιοθετήθηκε, στις 29 Απριλίου 2015 με τον κανονισμό (EU) 2015/757 για την παρακολούθηση, καταγραφή και επαλήθευση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέσω των θαλάσσιων μεταφορών και την τροποποίηση της οδηγίας 2009/16/EC.

Σύμφωνα με την εκτίμηση επιπτώσεων, το σύστημα «MRV» αναμένεται να:

 • Μειώσει τις εκπομπές CO2 έως και 2% αναφορικά με την κατάσταση «συνηθισμένης δραστηριότητας».
 • Μειώσει το καθαρό κόστος για τους ιδιοκτήτες έως και 1,2 εκατομμύρια ευρώ ανά χρόνο μέχρι το 2030.
 • Παρέχει χρήσιμες γνώσεις σχετικά με την απόδοση του κάθε πλοίου, των λειτουργικών δαπανών του και την πιθανή αξία μεταπώλησής του.
 • Ωφελήσει τους πλοιοκτήτες οι οποίοι θα είναι καλύτερα εξοπλισμένοι, για την λήψη αποφάσεων μεγάλων επενδύσεων καθώς και για την λήψη της αντίστοιχης χρηματοδότησης.

Ο κανονισμός αυτός τέθηκε σε λειτουργία την 1η Ιουλίου 2015, όμως η πρώτη περίοδος καταγραφής θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2018 για να εξασφαλιστεί ότι τα ενδιαφερόμενα μέλη θα έχουν επαρκή χρόνο να προετοιμαστούν. Για τη μείωση του φόρτου εργασίας, η παρακολούθηση και δημοσίευση των πληροφοριών θα πραγματοποιείται σε ημερολογιακά έτη, συμπεριλαμβάνοντας τα υπάρχοντα συστήματα και τα είδη διαθέσιμα δεδομένα που βρίσκονται εντός του πλοίου. Ως εκ τούτου οι εταιρίες θα πρέπει να επιλέξουν μια από τις ακόλουθες μεθόδους παρακολούθησης:

 1. Χρήση δελτίων αποστολής ανεφοδιασμού καυσίμων (BDNs) και την περιοδική απογραφή των δεξαμενών καυσίμου,
 2. Μέτρηση της στάθμης των δεξαμενών καυσίμου,
 3. Χρήση μετρητών παροχής καυσίμου, ή
 4. Κατευθείαν μέτρηση των εκπομπών CΟ2 .

Παρατηρούμε ότι η ακρίβεια αλλά και η πολυπλοκότητα και το κόστος αυξάνει καθώς οδηγούμαστε από την πρώτη μέθοδο (χρήση δελτίων αποστολής) στην τελευταία μέθοδο (Κατευθείαν μέτρηση εκπομπών CΟ2 ).

Ωστόσο υπάρχουν πολλοί παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την ακρίβεια της μέτρησης της κατανάλωσης καυσίμου και σημεία για πιθανή βελτίωση των διαδικασιών μέτρησης και διαχείρισης των αποτελεσμάτων μέτρησης (δεδομένων). Η ανάλυση αποτελείται από τρεις κύριες περιοχές:

 1. Πιθανά αίτια σφάλματος στη μέτρηση καυσίμου.
 2. Ανεφοδιασμός και παρακολούθηση της κατανάλωσης καυσίμου.
 3. Ροή δεδομένων και συστήματα ελέγχου.
Το πληρες άρθρο είναι διαθέσιμο μόνο για τα μέλη ΕΛ.Ι.Ν.Τ.
Αν είστε μέλος παρακαλούμε συνδεθείτε με τον κωδικό σας.
Για να γίνετε μέλος ΕΛ.Ι.Ν.Τ. ακολουθήστε τις οδηγίες στις Εγγραφές Μελών
Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

TRAINING WORKSHOP, ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ «ΕΛΙΝΤ» / «MAR.TEC.M.A.» / «Ε.Ε.Δ.Ε.» ΣΤΙΣ 19 & 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ:
«ΗΦΑΙΣΤΟΣ 2013» / ΑΘΗΝΑ & «HE.M.E.EXPO. 2013» / ΣΑΓΚΑΗ

Σε συνέχεια της προηγούμενης – ενημερωτικής εσπερίδας που οργανώθηκε

Περισσότερα...
Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

Το καθιερωμένο βραβείο ΕΛ.Ι.Ν.Τ απονεμήθηκε φέτος κατά τη διάρκεια του Επίσημου Δείπνου στο Ναυτικό Όμιλος Ελλάδος στον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο για τη μεγάλη του προσφορά στο ναυτιλιακό χώρο αλλά και για το σημαντικό κοινωνικό έργο.

Περισσότερα...
Παρασκευή, 02 Μαΐου 2014

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ TOY 9ου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΝΑΥΤΙΚΗΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γίνεται γνωστό ότι την Τρίτη 08/04/2014 με πρωτοβουλία του «Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας» πραγματοποιήθηκε

Περισσότερα...
Δευτέρα, 08 Απριλίου 2013

ΕΣΠΕΡΙΔΑ – “HEPHAESTUS 2013” ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/03/2013

Πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία η πρώτη προγραμματισμένη ενημερωτική εκδήλωση του forum «Ήφαιστος 2013» την Παρασκευή 29/03/2013 στις εγκαταστάσεις της «Environmental Protection Engineering» – E.P.E. S.A. Περισσότερα...