Σύνδεση Μελών

Σύνδεση με προνόμια ΕΛ.Ι.Ν.Τ.

Πρόγραμμα Ετήσιας Συνάντησης Ναυτικής Τεχνολογίας 2013

 • icon Ελληνικά
 • icon English

Πρόγραμμα 2013

Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013
8:15-9:00 Προσέλευση – Εγγραφές
9:00-9:10 Καλωσόρισμα

Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας

9:10-9:30 Εναρκτήριοι Χαιρετισμοί

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος

9:30-10:00

Keynote Speech 1

Προοπτικές Εκμετάλλευσης Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα
Ι. Αθανασιάδης, Διεύθυνση Πετρελαϊκής Πολιτικής,
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Συντονιστής: Κ. Σπύρου, Ε.Μ.Π., Πρόεδρος ΕΛ.Ι.Ν.Τ

10:00-11:00

Συνεδρία 1: Ship Energy Efficiency

Τεχνοοικονομική ανάλυση και βελτιστοποίηση ναυτικών συστημάτων ανάκτησης θερμότητας καυσαερίων με τεχνικές μαθηματικής μοντελοποίησης
Ι. Στεφανάτος, Γ. Δημόπουλος, Ν. Κακαλής DNV Research and Innovation Greece

Software tool for rapid evaluation of marine performance in service
Ν. Κυρτάτος1, Σ. Τζάνος1, Σ.Γλαρός1, Ι. Καρακας1, Π. Γιαννούλης2

 1. Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Ε.Μ.Π.
 2. OceankingTechnical & Trading

Συντονιστής: Σ.Μπουρμπούλης, EURONAV Shipmanagement Hellas Ltd.

11:00–11:30 Διάλειμμα - Καφές
11:30–12:00

Θεματική Ομιλία 1

Alternative Fuels and the LNG option
Θ. Σταματέλλος, Country Marine Manager Greece, Hellenic Lloyd’s S.A.

Συντονιστής: Ν. Κυρτάτος, Ε.Μ.Π.

12:00-13:00

Συνεδρία 2: Ship Performance Measurements

Engine performance and emissions detailed measurements onboard a high speed ferry
Σ.Γλαρός1, Σ. Τοπάλογλου1, Ν. Βρετάκος1, Γ. Παπαλάμπρου1, Ν. Κυρτάτος1, Κ. Χειράκης2, Ν. Κορακής2

 1. Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών- Ε.Μ.Π.
 2. Aegean Speed Lines (ASL)

Μέτρηση-ανάλυση ταλαντώσεων στροφαλοφόρων αξονικών συστημάτων με ασύρματα επιταχυνσιόμετρα
Ι. Γεωργίου, Ν. Κίντζιος Σχολή, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Ε.Μ.Π.

Συντονιστής: Π. Ζαχαριάδης, Atlantic Bulk Carriers Management Ltd.

13:00-14:15 Διάλειμμα – Γεύμα
14:15–17:00

Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης (Round Table Discussion)

Oil and Gas Offshore Technology

Chair: P. Υannoulis, Oceanking S.A., Chairman, Advisory Committee of H.I.M.T

 • G. Bennett, Vice President, Business Development Director, Europe & N. Africa, DNV - GL
 • S. Mavrakos, Professor, School of Naval Architecture and Marine Engineering, NTUA
 • P. Mintzaridis, Energy Business Manager, Greece & EMBS, Hellenic Lloyd’s
 • A. Mor, C.E.O., Eco Energy, Israel
 • L. Pekel, Manager, Offshore Technology & Business Development, ABS
 • K. Stambolis, Executive Director, Institute of Energy for South East Europe
 • *Representative of Ocean Rig UDW Inc., Cardiff Marine Inc.

*to be confirmed

Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013
9:00–9:30

Keynote Ομιλία 2

Port of Piraeus: Cruise infrastructure
Γ. Ανωμερίτης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.

Συντονιστής: Α. Παπαπέτρος, Bogdanos Marine, Αντιπρόεδρος ΕΛ.Ι.Ν.Τ

9:30–11:00

Συνεδρία 3: Ship Operation

Fleet management, organizational structure, shipping industry standards
Ι. Μακρής, Petrochem General Management

Αποτίμηση επιπτώσεων κύκλου ζωής πλοίων
Σ. Χαντζηνικολάου, Ν. Βεντίκος, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Ε.Μ.Π.

Corporate social responsibility and the shipping industry: towards a sustainable journey
Σ. Μεϊντάνης1, A. Συντυχάκη2

 1. Capital Ship Managememet Corp
 2. Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Συντονιστής: Σ. Δανιόλος, Minerva Marine Inc.

11:00–11:30 Διάλειμμα – Καφές
11:30-12:00

Θεματική Ομιλία 2

LNG and Safe Return to Port: two challenges for Passenger, Cruise and RoRo Ferries
Σ. Ζολώτας, Area Manager Greece & Cyprus, RINA

Συντονιστής: Γ. Τζαμπίρας, Ε.Μ.Π

12:00–14:00

Συνεδρία 4: Τεχνικές παρουσιάσεις χορηγών

Why is bunkering so difficult? High Accuracy Bunker Control with anti pilferage function using direct mass flow measurement
C. Hounsgaard1, Δ. Δέδες2

 1. Project Sales Manager - TÜV Certified FS Engineer INSATECH A/S Denmark
 2. Techical Sales Manager, TCB Avgidis Automation

Part 1 : Save Fuel – Waste Heat Recovery Economizer after Aux. Engines
Part 2: LNG Solutions – Alfa Laval Gas Combustion Unit
Α. Αλεξανδρόπουλος, NB Dept. Manager, Technava

PureDry - The innovative ALFA LAVAL fuel recovery & sludge treatment system - First successful installations
Δ. Πούλος, Marine and Diesel Manager, Alfa Laval

Ειδική Συνεδρία: Ναυτιλιακές Σπουδές / Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί

The Shipmaster’s leadership role
Ν. Γκουσόπουλος, Δ/νση Ναυτιλιακών Σπουδών, New York College

Συντονιστής: Ε. Μπασδάνη, Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. (ε.α.), Γεν. Γραμματέας ΕΛ.Ι.Ν.Τ

14:00–15:00 Γεύμα
15:00-15:30

Επίσημη Ομιλία

Μ. Βαρβιτσιώτης, Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου

Συντονιστής: Κ. Σπύρου, Ε.Μ.Π., Πρόεδρος ΕΛ.Ι.Ν.Τ

15:30–16:00

Θεματική Ομιλία 3

Η κρουαζιέρα ως μοχλός ανάπτυξης
Θ. Κόντες, Πρόεδρος, Ένωση Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Κρουαζιέρας

Συντονιστής: M. Μαντζαφός, Hellenic Lloyd's S.A, Πρόεδρος Ελεγκτικής Επιτροπής ΕΛ.Ι.Ν.Τ

16:00-17:00

Συνεδρία 5: Port and floating infrastructure

Χωροθέτηση λιμενικών υποδομών για υποδοχή και λειτουργία πλωτών λιμενικών μέσων
Π. Καραβατάκης,ARC4

Αβύθιστες και ανεπηρέαστες από κυματισμό πλωτές δομές
Θ. Ανδρικόπoυλος1, Σ. Κάμνης2, Θ. Παπαθεωδόρου3

 1. ATIO group
 2. Department of Civil Engineering, Xi'an Jiaotong-Liverpool University
 3. Streamlined Naval Architects

Συντονιστής: A. Σίγουρας, ΝΑΥΣΟΛΠ Α.Ε.

17:00-18:00

Συνεδρία 6: Παρουσίαση επιλεγμένων εργασιών από το συνέδριο ΙΜΑΜ 2013, Ισπανία

Investigation of various parameters affecting the resistance characteristics of two catamaran cargo ships
Γ. Πάλλας, Κ. Νίκας, Σ. Πολύζος, Γ. Τζαμπίρας, Γ. Ζαραφωνίτης
Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Ε.Μ.Π.

Towards risk - based fire safety assessment of passenger ships
Κ. Σπύρου, Ν. Θεμελής, Ν. Νικολάου
Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Ε.Μ.Π.

Συντονιστής: Κ. Μπελιμπασάκης, Ε.Μ.Π.
ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Schedule 2013

Tuesday, 26th November 2013
8:15-9:00 Registration - Welcome coffee
9:00-9:10

Welcome

Chairman of The Hellenic Institute of Marine Technology

9:10-9:30

Opening Addresses

Ministry for Environment, Energy and Climate Change
Hellenic Chamber of Shipping

9:30-10:00

Keynote Speech 1

Prospects of Oil and Gas Exploitation in Greece
I. Athanasiadis, Directorate of Petroleum Policy,
Ministry for Environment, Energy and Climate Change

Chair: K. Spyrou, NTUA, Chairman of H.I.M.T.

10:00-11:00

Συνεδρία 1: Ship Energy Efficiency

Techno-economic analysis and optimisation of marine waste heat recovery systems via mathematical modelling techniques
Ι. Stefanatos, G. Dimopoulos, Ν. Κakalis
DNV Research and Innovation Greece

Software tool for rapid evaluation of marine performance in service
1, S. Tzanos1, S. Glaros1, I. Karakas1, P. Yannoulis2

 1. School of Naval Architecture and Marine Engineering, NTUA
 2. Oceanking S.A.

Chair: S. Bourboulis, EURONAV Shipmanagement Hellas Ltd

11:00–11:30 Coffee break
11:30–12:00

Thematic Talk 1

Alternative Fuels and the LNG option
Th. Stamatellos, Country Marine Manager Greece, Hellenic Lloyd’s S.A.

Chair: Ν. Kyrtatos, NTUA

12:00-13:00

Session 2: Ship Performance Measurements

Engine performance and emissions detailed measurements onboard a high speed ferry
S.Glarosς1, S. Tsopaloglou1, N.-A. Vrettakos1, G. Papalambrou1, N. Kyrtatos1, K. Chirakis2, N. Korakis2

 1. School of Naval Architecture and Marine Engineering-NTUA
 2. Aegean Speed Lines

Measurements and analysis of vibration and motions of crankshaft systems
J. Georgiou, Ν. Kintzios, School of Naval Architecture and Marine Engineering, NTUA

Chair: P. Zachariadis, Atlantic Bulk Carriers Management Ltd

13:00-14:15 Lunch
14:15–17:00

Round Table Discussion

Oil and Gas Offshore Technology

Chair: P. Υannoulis, Oceanking S.A., Chairman, Advisory Committee of H.I.M.T

 • G. Bennett, Vice President, Business Development Director, Europe & N. Africa, DNV - GL
 • S. Mavrakos, Professor, School of Naval Architecture and Marine Engineering, NTUA
 • P. Mintzaridis, Energy Business Manager, Greece & EMBS, Hellenic Lloyd’s
 • A. Mor, C.E.O., Eco Energy, Israel
 • L. Pekel, Manager, Offshore Technology & Business Development, ABS
 • K. Stambolis, Executive Director, Institute of Energy for South East Europe
 • *Representative of Ocean Rig UDW Inc., Cardiff Marine Inc.

*to be confirmed

Wedensday, 27th November 2013
9:00–9:30

Keynote Speech 2

Port of Piraeus: Cruise infrastructure
G. Anomeritis, Chairman and Managing Director, Piraeus Port Authority S.A.

Chair: Α. Papapetros, Bogdanos Marine, Co-Chairman of H.I.M.T.

9:30–11:00

Session 3: Ship Operation

Fleet management, organizational structure, shipping industry standards
Ι. - C. Μakris, Petrochem General Management

Ship life cycle impact assessment
S.Hantzinikolaou, Ν.Ventikos, School of Naval Architecture and Marine Engineering, NTUA

Corporate social responsibility and the shipping industry: towards a sustainable journey
S. Meintanis1, , A. Syntychaki2

 1. Capital Ship Managememet Corp
 2. University of Piraeus

Chair: S. Daniolos, Minerva Marine Inc.

11:00–11:30 Coffee break
11:30-12:00

Thematic Talk 2

LNG and Safe Return to Port: two challenges for Passenger, Cruise and RoRo Ferries
S. Zolotas, Area Manager Greece & Cyprus, RINA

Chair: G. Tzabiras, NTUA

12:00–14:00

Session 4: Sponsors Technical Presentations

Why is bunkering so difficult? High Accuracy Bunker Control with anti pilferage function using direct mass flow measurement
C. Hounsgaard1, D. Dedes2

 1. Project Sales Manager - TÜV Certified FS Engineer INSATECH A/S Denmark
 2. Techical Sales Manager, TCB Avgidis Automation

Part 1 : Save Fuel – Waste Heat Recovery Economizer after Aux. Engines
Part 2: LNG Solutions – Alfa Laval Gas Combustion Unit
A. Alexandropoulos, NB Dept. Manager, Technava

PureDry - The innovative ALFA LAVAL fuel recovery & sludge treatment system - First successful installations
D. Poulos, Marine and Diesel Manager, Alfa Laval

Special Section: Maritime studies / Educational Organizations

The Shipmaster’s leadership role
N. Gousopoulos, Director, School of Maritime Studies, New York College

Chair: Ε. Basdani, Commodore HCG (rtd), G. Secretary of H.I.M.T.

14:00–15:00 Lunch
15:00-15:30

Official Speech

M. Varvitsiotis, Minister of Shipping and Aegean Sea

Chair: K. Spyrou, NTUA, Chairman of H.I.M.T.

15:30–16:00

Thematic Talk 3

Cruise as a driver for development
Th. Kontes, President, Union of Cruise Shipowners and Associated Members

Chair: M. Mantzafos, Hellenic Lloyd's S.A, Chairman, Audit Committee of H.I.M.T.

16:00-17:00

Session 5: Port and Floating infrastructure

Layout arrangements of port infrastructure, reception and operation of vessels
P. Κaravatakis,ARC4

Unsinkable-stable undisturbed by wave motion floating platforms - UNFLOP
Th. Αndrikopoulos1, S. Κamnis2, Th. Papatheodorou3

 1. ATIO group
 2. Department of Civil Engineering, Xi'an Jiaotong-Liverpool University
 3. Streamlined Naval Architects

Chair: A. Sigouras, NAFSOLP S.A.

17:00-18:00

Session 6: Selected papers from the IMAM 2013 Congress, Spain

Investigation of various parameters affecting the resistance characteristics of two catamaran cargo ships
G. Pallas, K. Nikas, S. Polyzos, G. Tzabiras, G. Zaraphonitis
School of Naval Architecture and Marine Engineering, NTUA

Towards risk - based fire safety assessment of passenger ships
K. Spyrou, N. Themelis, N. Nikolaou
School of Naval Architecture and Marine Engineering, NTUA

Chair: Κ. Belibassakis, NTUA
Closing of the Conference
Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

TRAINING WORKSHOP, ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ «ΕΛΙΝΤ» / «MAR.TEC.M.A.» / «Ε.Ε.Δ.Ε.» ΣΤΙΣ 19 & 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ:
«ΗΦΑΙΣΤΟΣ 2013» / ΑΘΗΝΑ & «HE.M.E.EXPO. 2013» / ΣΑΓΚΑΗ

Σε συνέχεια της προηγούμενης – ενημερωτικής εσπερίδας που οργανώθηκε

Περισσότερα...
Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

Το καθιερωμένο βραβείο ΕΛ.Ι.Ν.Τ απονεμήθηκε φέτος κατά τη διάρκεια του Επίσημου Δείπνου στο Ναυτικό Όμιλος Ελλάδος στον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο για τη μεγάλη του προσφορά στο ναυτιλιακό χώρο αλλά και για το σημαντικό κοινωνικό έργο.

Περισσότερα...
Παρασκευή, 02 Μαΐου 2014

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ TOY 9ου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΝΑΥΤΙΚΗΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γίνεται γνωστό ότι την Τρίτη 08/04/2014 με πρωτοβουλία του «Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας» πραγματοποιήθηκε

Περισσότερα...
Δευτέρα, 08 Απριλίου 2013

ΕΣΠΕΡΙΔΑ – “HEPHAESTUS 2013” ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/03/2013

Πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία η πρώτη προγραμματισμένη ενημερωτική εκδήλωση του forum «Ήφαιστος 2013» την Παρασκευή 29/03/2013 στις εγκαταστάσεις της «Environmental Protection Engineering» – E.P.E. S.A. Περισσότερα...