Σύνδεση Μελών

Σύνδεση με προνόμια ΕΛ.Ι.Ν.Τ.

Ναυτιλιακές Συστάδες (Maritime Clusters) και Ελληνική Ναυτιλία

Δημήτριος Καπαïτζής
D. G. Capaitzis Ltd.,

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Από αρχαίων χρόνων, τα μέλη των κοινωνιών συνεργάζονταν στο κυνήγι, τη γεωργία, την εξερεύνηση, την κατάκτηση, την άμυνα. Με την εξέλιξη της βιομηχανίας ανεπτύχθησαν συνδυασμοί με οριζόντιες καθώς και κάθετες διαστάσεις με κυρίως οικονομικά κριτήρια καθώς και γεωγραφικές και εθνικές παραμέτρους. Εντός αυτού του πλαισίου, πρόσφατη εξέλιξη είναι η έννοια της Συστάδας περί το 1990 από τις εργασίες του Καθηγητού Porter του  Harvard. 

Η έννοια της Συστάδας ενσωματώθηκε στην Ευρώπη σε πολιτική, ακαδημαϊκή και βιομηχανική σφαίρα Ναυτιλιακών Συστάδων (Maritime Clusters) και σε σχετικά μεγαλύτερο βαθμό από άλλους οικονομικούς φορείς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει την αξία των Συστάδων και τις τοποθετεί σε προτεραιότητα ευρείας στρατηγικής προόδου και καινοτομίας.

 

Ναυτιλιακές Συστάδες (Maritime Clusters) ιδρύθηκαν το 2006 και εντεύθεν. Το Γαλλικό (Cluster Maritime Français) ιδρύθηκε από το Γαλλικό Ινστιτούτο Θαλάσσης και είναι Οργανισμός που προάγει Γαλλικές Ναυτιλιακές Βιομηχανίες στις επαγγελματικές και εμπορικές τους δραστηριότητες και προσδιορίζει συνεργασίες μεταξύ τους. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν 14 Εθνικές Ναυτιλιακές Συστάδες, συμπεριλαμβανομένης της Sea Vision του Ηνωμένου Βασιλείου, που περιλαμβάνει Ναυτιλία, Νομικούς, Τεχνικούς, Τράπεζες, Ασφάλειες, P & I Clubs, Adjusters, Παιδεία κ.λπ.  Κάθε χώρα και κοινωνία, προσαρμόζονται ανάλογα με τη γεωγραφική τους θέση, τους πόρους, τις ανάγκες και δυνατότητές τους.

Η Ελληνική / Πειραιώς Συστάδα δεν συμπεριλαμβάνεται στον Ευρωπαϊκό κατάλογο, παρόλο ότι η Ελληνική Ναυτιλία είναι διεθνώς πρώτη σε χωρητικότητα εμπορικών πλοίων και ο Πειραιάς είναι ένα μέγιστο ναυτιλιακό κέντρο.  Η παρούσα εργασία περιγράφει και το ιστορικό της δημιουργίας και εξέλιξης της Ελληνικής Ναυτιλίας και παράλληλα την ανάπτυξη Ναυτιλιακής Συστάδας/ Ελληνικής / Πειραιώς μέσα στα πλαίσια της διεθνούς φύσης και μορφής μιας επιτυχέστατης επιχείρησης και αναφέρεται στην παρούσα μορφή τους και στις μελλοντικές τους προσδοκίες.

2. ΙΣΤΟΡΙΑ

Συνεργασία στο κυνήγι, ή την γεωργία, ή την εξερεύνηση, ή την ανακάλυψη, ή την κατάκτηση , ή την άμυνα, δημιούργησε από την αρχαιότητα τις πρώτες Συστάδες μελών των κοινωνιών των ανθρώπων. Στην θάλασσα ήταν οι Ναυτιλιακές Συστάδες (Maritime Clusters).

Οι Φοίνικες και οι Έλληνες έγραψαν ναυτική ιστορία με τα πλοία τους, τα οποία όργωναν τη Μεσόγειο, τη Μαύρη και Ερυθρά Θάλασσα και, ενδεχομένως, και τους Ωκεανούς. Οι Έλληνες σε μεγάλο αριθμό νησιών με άβατες ακτές, με πενιχρούς πόρους, σε φτωχούς οικισμούς, έβλεπαν τις θάλασσές τους και πέρα για κάλυψη των αναγκών τους, εμπορικές συναλλαγές και τελικά σε καλύτερους τόπους για να εγκατασταθούν και να ευημερήσουν. Επιστράτευσαν τους τεχνικούς τους για την ναυπήγηση πλοίων και εξοπλισμούς τους, τους νέους τους για τη λειτουργία και προστασία τους, και τους ενήλικες για χρηματοδότηση, διοίκηση και ναυσιπλοΐα. Οι Φοίνικες ήταν κυρίως έμποροι, που εξυπηρετούσαν εύπορους γείτονες τους στην ενδοχώρα. Είχαν ιδανικά υλικά ναυπηγικής,  τους κέδρους του Λιβάνου, και πιθανότατα αντάλλασαν γνώσεις και εμπειρίες ναυπηγικής και ναυτιλίας με τους γείτονές τους στην Κρήτη, Κύπρο και Δωδεκάνησα. Κατά τα άλλα, η κατάστασή τους ήταν παρόμοια με αυτή των Ελλήνων. Και οι μεν και οι δε είχαν παρόμοιους νόμους και κώδικες που κάλυπταν τις θαλάσσιες εμπορικές τους δραστηριότητες. Στη Ρόδο, όπου είχαν κάποτε κοινά σύνορά, είχαν κοινό ναυτιλιακό δίκαιο, την πηγή τού σημερινού θαλάσσιου και ναυτικού δικαίου, που διέπει τις ναυτιλιακές συναλλαγές. Και οι δύο ήταν οι πρωτοπόροι των Ναυτιλιακών Συστάδων.

Η ανάπτυξη της Ναυτιλίας ανά τους αιώνες είναι μία συναρπαστική ιστορία. Αιγύπτιοι, Φοίνικες, Έλληνες, Ρωμαίοι, Βυζαντινοί, Βίκινγκς, Άραβες, Κινέζοι, Ενετοί, Πορτογάλοι, Ισπανοί, Άγγλοι, Γάλλοι και άλλοι είχαν ανεπτυγμένες επιχειρήσεις στη θάλασσα, στο εμπόριο, την περιήγηση και τον πόλεμο. Με την Ελισάβετ Α' και πολλαπλή απασχόληση της Αγγλίας με τη θάλασσα και τα πλοία, η επέκταση του 18ου αιώνα, Βιομηχανική Επανάσταση και ατμοκίνηση του 19ου και παράλληλη ναυτική δύναμη του 20ου, τα θεσμικά όργανα, τη γνώση, εφεύρεση, τους νόμους και κώδικες πρακτικής, οι Βρετανοί ήταν κυρίαρχοι σε όλο τον κόσμο.

Το καφενείο του Lloyd στον Λονδίνο το 1688 ξεκίνησε τις περίφημες συγκεντρώσεις που ανέπτυξαν το 1734 με εφημερίδα Lloyd's List το 1764 στο Lloyds Register (LRS) και το 1771 την Society of Lloyd's, ενώ ο νόμος περί Διαιτησίας χρονολογείται το 1697 και το Baltic Exchange το 1744. H Worshipful Company of Shipwrights, χρονολογείται το 1782,  η Salvage Association το 1856, το Royal Institution of Naval Architects (RINA) το 1860, το Institute of Marine Engineers (IMarEST) από το 1889 και η Chamber of Arbitration το 1891. Ο νόμος 1697 Διαιτησίας τροποποιήθηκε πολλές φορές τα τελευταία χρόνια και πιο πρόσφατα το 1996.

Αυτή είναι μόνο μια γεύση από την ανάπτυξη της ναυτιλίας και των ιδρυμάτων, και κυρίως στο Λονδίνο, επισήμως και ανεπισήμως, κατά τους τελευταίους πέντε αιώνες, τους μεγάλους αιώνες της Βρετανικής Ναυτιλίας. Δείχνει ένα υπόβαθρο στο οποίο Συστάδες μεγαλώνουν και αναπτύσσονται, επίσημα και ανεπίσημα και πάντα σε αρμονία με την αλλαγή καιρών και καταστάσεων.

Με την εξέλιξη της βιομηχανίας ανεπτύχθησαν συνδυασμοί με οριζόντιες καθώς και κάθετες διαστάσεις με κυρίως οικονομικά κριτήρια καθώς και γεωγραφικές και εθνικές παραμέτρους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, πρόσφατη εξέλιξη είναι η έννοια της Συστάδας περί το 1990 από τις εργασίες του Καθηγητού Porter του Harvard. Η περιγραφή των βιομηχανικών και τοπικών Συστάδων ήταν: Γεωγραφικές συγκεντρώσεις συσχετισμένων εταιρειών, ειδικών προμηθευτών υλικών και υπηρεσιών, οργανισμών σε παρεμφερείς βιομηχανίες και ιδρύματα συγκεκριμένων ειδικοτήτων που συναγωνίζονται αλλά και συνεργάζονται.

Το πληρες άρθρο είναι διαθέσιμο μόνο για τα μέλη ΕΛ.Ι.Ν.Τ.
Αν είστε μέλος παρακαλούμε συνδεθείτε με τον κωδικό σας.
Για να γίνετε μέλος ΕΛ.Ι.Ν.Τ. ακολουθήστε τις οδηγίες στις Εγγραφές Μελών
Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

TRAINING WORKSHOP, ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ «ΕΛΙΝΤ» / «MAR.TEC.M.A.» / «Ε.Ε.Δ.Ε.» ΣΤΙΣ 19 & 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ:
«ΗΦΑΙΣΤΟΣ 2013» / ΑΘΗΝΑ & «HE.M.E.EXPO. 2013» / ΣΑΓΚΑΗ

Σε συνέχεια της προηγούμενης – ενημερωτικής εσπερίδας που οργανώθηκε

Περισσότερα...
Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

Το καθιερωμένο βραβείο ΕΛ.Ι.Ν.Τ απονεμήθηκε φέτος κατά τη διάρκεια του Επίσημου Δείπνου στο Ναυτικό Όμιλος Ελλάδος στον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο για τη μεγάλη του προσφορά στο ναυτιλιακό χώρο αλλά και για το σημαντικό κοινωνικό έργο.

Περισσότερα...
Παρασκευή, 02 Μαΐου 2014

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ TOY 9ου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΝΑΥΤΙΚΗΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γίνεται γνωστό ότι την Τρίτη 08/04/2014 με πρωτοβουλία του «Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας» πραγματοποιήθηκε

Περισσότερα...
Δευτέρα, 08 Απριλίου 2013

ΕΣΠΕΡΙΔΑ – “HEPHAESTUS 2013” ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/03/2013

Πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία η πρώτη προγραμματισμένη ενημερωτική εκδήλωση του forum «Ήφαιστος 2013» την Παρασκευή 29/03/2013 στις εγκαταστάσεις της «Environmental Protection Engineering» – E.P.E. S.A. Περισσότερα...