Σύνδεση Μελών

Σύνδεση με προνόμια ΕΛ.Ι.Ν.Τ.

Ναυτική εκπαίδευση από απόσταση μέσω Διαδικτύου: Η περίπτωση του SLIM-VRT

Ι.Δάγκινης, Μηχανικός Ε.Ν. και Υπ. Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αιγαίου
Γ. Γεωργούλης, Πλοίαρχος Ε.Ν και Υπ. Διδάκτορας  Πανεπιστημίου Αιγαίου
Δρ. Ν. Νικητάκος, Καθηγητής  Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών 

Περίληψη

Στις μέρες μας, κοινή επιδίωξη όλων των εμπλεκομένων φορέων στη θαλάσσια βιομηχανία είναι η μεγιστοποίηση των επιπέδων ασφαλείας πάνω στα πλοία και την ξηρά, με στόχο την αποφυγή ατυχημάτων, που στο παρελθόν κόστισαν ανθρώπινες ζωές ή ανυπολόγιστες καταστροφές στο περιβάλλον. Οι έρευνες  αυτών των ατυχημάτων και η ανάλυση κινδύνου τους έχουν δείξει ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι η πρωταρχική αιτία σε πολλά γεγονότα και ατυχήματα. Κατά συνέπεια, το διεθνές θεσμικό πλαίσιο της ναυτιλίας μέσω του IMO (International Maritime Organization) του κυριότερου οργάνου της, θέσπισε τον κώδικα ασφαλούς διαχείρισης (ISM Code), όπου προβλέπεται τήρηση προγράμματος εκπαίδευσης στο πλοίο και την ξηρά, αναθεώρησε τη διεθνή σύμβαση STCW (Standards of Training, Certification and Watch-keeping for Seafarers) απαιτώντας τη βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης των αξιωματικών του πλοίου. Με τη σειρά τους άλλοι φορείς, υπεύθυνοι για τη ναυτική εκπαίδευση, ιδιωτικοί και δημόσιοι, προσάρμοσαν τα προγράμματα εκπαίδευσης των ναυτικών στα νέα δεδομένα.

Τα προγράμματα εκπαίδευσης όμως, για να ολοκληρωθούν και να συμπεριλάβουν όλους τους ναυτικούς, χρειάζονται χρόνο και επιπλέον διάθεση χρηματικών πόρων άμεσων, όταν πρόκειται για ιδιωτικά εκπαιδευτήρια ή έμμεσων όταν πρόκειται για δημόσια (έξοδα μετακίνησης-διαμονής).

      Με το κλείσιμο της πόρτας στον εικοστό αιώνα και την είσοδο στη νέα χιλιετία, το διαδίκτυο έδωσε ένα νέο τρόπο διάθεσης υπηρεσιών, αυξάνοντας ταυτόχρονα τις ευκαιρίες επικοινωνίας με μεγάλο αριθμό ανθρώπων γρήγορα και φθηνά.

     Η χρήση νέων τεχνολογιών δίνει την ευκαιρία για μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce), όπως η ηλεκτρονική εκμάθηση (e-learning), η ηλεκτρονική μέθοδος εκπαίδευσης και διδασκαλίας, που καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα μαθησιακών κατηγοριών, εκπαιδευτικών συνδιασκέψεων, βάσεων δεδομένων, κ.λπ., εξ’ αποστάσεως που ταυτόχρονα με την εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφορικής (IT)  επιτρέπει τη δυνατότητα τέτοιου είδους εκπαίδευσης στα πλοία και στην ξηρά, προωθώντας ταυτόχρονα το Personalized Learning (PL) σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη. Την ευκαιρία αυτή της διδασκαλίας εξ’ αποστάσεως έρχεται να καλύψει η ηλεκτρονική πλατφόρμα εκμάθησης SLIM-VRT (Self Learning Integrated Methodology – Virtual Reality Tool).

      Το SLIM-VRT είναι μια ενιαία και ολοκληρωμένη μέθοδος αυτοεκμάθησης (self-learning), που εμπλουτίζει το θαλάσσιο εκπαιδευτικό σύστημα, επιτρέποντας στους σπουδαστές-χρήστες οι οποίοι έχουν πρόσβαση στο SLIM-VRT, και με καινοτόμες τεχνικές, να έχουν αποτελεσματική εκμάθηση, σε ένα περιβάλλον φιλικό για το χρήστη και με ευελιξία για την περαιτέρω ανάπτυξη και εκμετάλλευσή του.

 

Εισαγωγή

    Το πρόγραμμα SLIM-VRT (Self Learning Integrated Methodology – Virtual Reality Tool)  ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2002 και ολοκληρώθηκε το Μάρτιο του 2005. Είχε ως όραμα να αναπτυχθεί μια ολοκληρωμένη μέθοδος αυτοεκμάθησης (self-learning) και την ανάπτυξη ενός συστήματος που θα εμπλουτίσει το θαλάσσιο εκπαιδευτικό σύστημα, δίνοντας τη δυνατότητα στους υφιστάμενους, τους υποψήφιους φοιτητές, αλλά και σε άλλους ενδιαφερόμενους που εμπλέκονται με το ναυτιλιακό κλάδο, να έχουν πρόσβαση στο SLIM-VRT με τρόπο φιλικό προς το χρήστη, αποτελεσματικό στη μάθηση και υποστηριζόμενο από καινοτόμο τεχνική, η οποία θα είναι κατάλληλη για επέκταση, περαιτέρω ανάπτυξη και εκμετάλλευση.

Το πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους στόχους:

 • Να εντοπιστούν και να αναλυθούν διάφορα προφίλ εκπαιδευομένων και εργαζομένων (δεξιότητες, προσόντα, ανάγκες κατάρτισης, καθώς και τυπική και άτυπη εξέλιξη της σταδιοδρομίας στο ναυτιλιακό κλάδο, όπως και τις αναδυόμενες απαιτήσεις των θέσεων εργασίας στο σημερινό ταχύτατα μεταβαλλόμενο περιβάλλον).
 • Να αναλύσει, να καθορίσει και να δώσει μια καινοτόμο μέθοδο αυτοεκμάθησης βασισμένη στις ατομικές ανάγκες του χρήστη και στην προσωπικότητά του.
 • Να δημιουργήσει ένα εργαλείο εικονικής πραγματικότητας (VRT) με την ενσωμάτωση γραφικών 3D και εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Να θεσπιστεί μια Ψηφιακή Κοινωνία της Ναυτικής Κατάρτισης (DMTS), ως εικονική κοινότητα μάθησης.
 • Να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή βάση δεδομένων ψηφιακών βιογραφικών, που αφορούν γενικότερα το Προσωπικό που εμπλέκεται στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών (EDcvD).
 • Να συλλέγει το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό και, σύμφωνα με την εξέλιξη της επιμόρφωσης των εκπαιδευομένων, να επιτρέπει την αξιολόγηση από απόσταση.
 • Να δημιουργήσει μια web-based πλατφόρμα υπηρεσιών για την τόνωση ολόκληρου του φάσματος των εκπαιδευτικών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της εικονικής τάξης και τις ψηφιακές βιβλιοθήκες.
 • Να δοκιμάζει και να επικυρώνει τη μέθοδο αυτοεκμάθησης στο πλοίο και στην ξηρά, που θα μπορούσε να οδηγήσει στη βελτίωση των ικανοτήτων, της πιστοποίησης των επαγγελματικών δεξιοτήτων που απαιτούνται και, τέλος, να δημιουργεί μια κάρτα με τις προσωπικές ικανότητες που ταιριάζουν στη ζήτηση της αγοράς για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας.
 • Να ενισχύσει τη μη τυπική ευρωπαϊκή διάσταση αυτοεκμάθησης στον τομέα της ναυτιλίας με διαφάνεια και τη διάδοση των προγραμμάτων στρατηγικής εξέλιξης.
 • Να προωθήσει και να δικαιολογήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των προγραμμάτων εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας, μετατρέποντας τις προσωπικές ικανότητες σε επιχειρησιακό κέρδος.

Το πρόγραμμα για την πραγματοποίησή του χρησιμοποιεί αρκετές state-of-the-art τεχνολογίες που είναι οι ακόλουθες:

 • Εκπαιδευτικές τεχνολογίες που βασίζονται στο Internet
 • Ανοικτό Λογισμικό Συστημάτων
 • VRT Interactive 3D γραφικών στο Internet
 • Υπηρεσίες υποστήριξης (Service Oriented Architecture)
 • Τεχνολογίες Ναυτιλιακού Προσομοιωτή  
Το πληρες άρθρο είναι διαθέσιμο μόνο για τα μέλη ΕΛ.Ι.Ν.Τ.
Αν είστε μέλος παρακαλούμε συνδεθείτε με τον κωδικό σας.
Για να γίνετε μέλος ΕΛ.Ι.Ν.Τ. ακολουθήστε τις οδηγίες στις Εγγραφές Μελών
Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

TRAINING WORKSHOP, ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ «ΕΛΙΝΤ» / «MAR.TEC.M.A.» / «Ε.Ε.Δ.Ε.» ΣΤΙΣ 19 & 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ:
«ΗΦΑΙΣΤΟΣ 2013» / ΑΘΗΝΑ & «HE.M.E.EXPO. 2013» / ΣΑΓΚΑΗ

Σε συνέχεια της προηγούμενης – ενημερωτικής εσπερίδας που οργανώθηκε

Περισσότερα...
Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

Το καθιερωμένο βραβείο ΕΛ.Ι.Ν.Τ απονεμήθηκε φέτος κατά τη διάρκεια του Επίσημου Δείπνου στο Ναυτικό Όμιλος Ελλάδος στον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο για τη μεγάλη του προσφορά στο ναυτιλιακό χώρο αλλά και για το σημαντικό κοινωνικό έργο.

Περισσότερα...
Παρασκευή, 02 Μαΐου 2014

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ TOY 9ου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΝΑΥΤΙΚΗΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γίνεται γνωστό ότι την Τρίτη 08/04/2014 με πρωτοβουλία του «Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας» πραγματοποιήθηκε

Περισσότερα...
Δευτέρα, 08 Απριλίου 2013

ΕΣΠΕΡΙΔΑ – “HEPHAESTUS 2013” ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/03/2013

Πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία η πρώτη προγραμματισμένη ενημερωτική εκδήλωση του forum «Ήφαιστος 2013» την Παρασκευή 29/03/2013 στις εγκαταστάσεις της «Environmental Protection Engineering» – E.P.E. S.A. Περισσότερα...