Σύνδεση Μελών

Σύνδεση με προνόμια ΕΛ.Ι.Ν.Τ.

Ανάλυση Ατυχημάτων Μεγάλων Δεξαμενόπλοιων

Απόστολος Παπανικολάου, Καθηγητής, Σχολή Ναυπηγών Μηχ/γων Μηχ/κών, Διευθυντής Εργαστηρίου Μελέτης Πλοίου, Ε.Μ.Π.

Ελευθερία Ηλιοπούλου, Δρ. Μηχ., Σχολή Ναυπηγών Μηχ/γων Μηχ/κών, Εργαστήριο Μελέτης Πλοίου, Ε.Μ.Π. Εργαστήριο Μελέτης Πλοίου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Περίληψη

Η εργασία παρουσιάζει αναλυτικά αποτελέσματα μίας συστηματικής μελέτης ατυχημάτων μεγάλων δεξαμενόπλοιων (DWT > 80000), που συνέβησαν την περίοδο 1978-2003 με στόχο να εξαχθούν ποιοτικά και ποσοτικά συμπεράσματα για τους παράγοντες, τη συχνότητα και τις συνέπειες των ατυχημάτων.

 

Η ανάλυση περιλαμβάνει μία εκτενή ανασκόπηση καταγεγραμμένων ατυχημάτων καθώς και την επεξεργασία αυτών κατά τρόπο ώστε να παραχθούν ικανοποιητικά στατιστικά δεδομένα, στοιχεία χρήσιμα για μελέτες προσδιορισμού της επικινδυνότητας (risk assessment), στρατηγικές αποφάσεις για την σχεδίαση και λειτουργία δεξαμενόπλοιων, καθώς  και διερευνήσεις μεμονωμένων ατυχημάτων.

Η αναλυτική επεξεργασία των δεδομένων οδηγεί στον προσδιορισμό ποιοτικών ιστορικών τάσεων και ποσοτικών χαρακτηριστικών των ατυχημάτων των δεξαμενόπλοιων, όπως η συχνότητα των ατυχημάτων συνολικά και ανά κατηγορία ατυχήματος, η σοβαρότητα των συνεπειών αυτών, ο ρυθμός εμφάνισης ατυχημάτων που προκάλεσαν θαλάσσια ρύπανση καθώς και οι γεωγραφικές περιοχές που έχουν επιβαρυνθεί ιδιαίτερα από ατυχήματα μεγάλων δεξαμενόπλοιων.

1    Εισαγωγή

Το κύριο αντικείμενο της παρουσιαζόμενης έρευνας είναι ο προσδιορισμός και η ποσοτικοποίηση των κύριων πηγών κινδύνου (hazards) που εν δυνάμει οδηγούν σε αστοχία της υδατοστεγούς ακεραιότητας της γάστρας δεξαμενοπλοίων, με αποτέλεσμα την θαλάσσια ρύπανση. Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού προγράμματος POP&C (POP&C1), δεδομένα ατυχημάτων δεξαμενόπλοιων μεγέθους AFRAMAX (DWT: 80000-120000) μελετήθηκαν συστηματικά και έγινε επεξεργασία των αποτελεσμάτων κατά τρόπο ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μία μεθοδολογία προσδιορισμού της επικινδυνότητας με κύριο στόχο τον έλεγχο της θαλάσσιας ρύπανσης μετά από ατυχήματα του συγκεκριμένου μεγέθους δεξαμενόπλοιων.

Περαιτέρω μελέτες έγιναν στο Εργαστήριο Μελέτης Πλοίου του ΕΜΠ, σχετικά με ατυχήματα των λοιπών τύπων μεγάλων δεξαμενόπλοιων κατηγορίας SUEZMAX, VLCC και ULCC. Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στην παρούσα δημοσίευση. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας δείχνουν αξιοσημείωτες πτωτικές τάσεις της συχνότητας των ατυχημάτων κατά την εξεταζόμενη χρονική περίοδο 1978-2003. Παράλληλα, παρουσιάζεται ο συσχετισμός των παρατηρούμενων τάσεων με την διαχρονική εξέλιξη της σχεδίασης και λειτουργίας των ανωτέρω τύπων πλοίων, την ηλικία των πλοίων τη στιγμή του ατυχήματος και τις επιδράσεις των εισαχθέντων διεθνών κανονισμών σχετικά με τη πρόληψη ατυχημάτων δεξαμενοπλοίων .

Το πληρες άρθρο είναι διαθέσιμο μόνο για τα μέλη ΕΛ.Ι.Ν.Τ.
Αν είστε μέλος παρακαλούμε συνδεθείτε με τον κωδικό σας.
Για να γίνετε μέλος ΕΛ.Ι.Ν.Τ. ακολουθήστε τις οδηγίες στις Εγγραφές Μελών
Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

TRAINING WORKSHOP, ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ «ΕΛΙΝΤ» / «MAR.TEC.M.A.» / «Ε.Ε.Δ.Ε.» ΣΤΙΣ 19 & 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ:
«ΗΦΑΙΣΤΟΣ 2013» / ΑΘΗΝΑ & «HE.M.E.EXPO. 2013» / ΣΑΓΚΑΗ

Σε συνέχεια της προηγούμενης – ενημερωτικής εσπερίδας που οργανώθηκε

Περισσότερα...
Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

Το καθιερωμένο βραβείο ΕΛ.Ι.Ν.Τ απονεμήθηκε φέτος κατά τη διάρκεια του Επίσημου Δείπνου στο Ναυτικό Όμιλος Ελλάδος στον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο για τη μεγάλη του προσφορά στο ναυτιλιακό χώρο αλλά και για το σημαντικό κοινωνικό έργο.

Περισσότερα...
Παρασκευή, 02 Μαΐου 2014

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ TOY 9ου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΝΑΥΤΙΚΗΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γίνεται γνωστό ότι την Τρίτη 08/04/2014 με πρωτοβουλία του «Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας» πραγματοποιήθηκε

Περισσότερα...
Δευτέρα, 08 Απριλίου 2013

ΕΣΠΕΡΙΔΑ – “HEPHAESTUS 2013” ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/03/2013

Πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία η πρώτη προγραμματισμένη ενημερωτική εκδήλωση του forum «Ήφαιστος 2013» την Παρασκευή 29/03/2013 στις εγκαταστάσεις της «Environmental Protection Engineering» – E.P.E. S.A. Περισσότερα...